Home » Posts tagged 'захисти'

Tag Archives: захисти

Мова

Захист дисертаційної роботи Маланчук Марії Степанівни

27 вересня 2013 р. о 12-ій годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Маланчук Марії Степанівни на тему:

“КАДАСТРОВА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ, ПОРУШЕНИХ ПРОМИСЛОВИМИ РОЗРОБКАМИ РОДОВИЩ СІРКИ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель

Науковий керівник: д. с-г. н., професор Панас Ростислав Миколайович, професор кафедри кадастру територій Національного університету „Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

д.т.н., професор Петраковська О.С., завідувач кафедри землевпорядкування і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури;

к.е.н, доцент Таратула Р.Б., доцент кафедри земельного кадастру Львівського національного аграрного університету.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

 

Захист дисертаційної роботи Ванчури Романа Богдановича

27 вересня 2013 р. о 10-ій годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Ванчури Романа Богдановича на тему:

“КАДАСТРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ НА ЗЕМЛЯХ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель

Науковий керівник: д.т.н., професор Перович Лев Миколайович, завідувач кафедри кадастру територій Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

д.т.н., доцент Мельничук О.Ю., завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування;

к. е. н, професор Лоїк Г. К., завідувач кафедри земельного кадастру Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

 

Захист дисертаційної роботи О.Ломпаса

9 липня 2012 р. о 13-ій годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Ломпаса Олександра Васильовича на тему:

“ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ І ГІДРОГРАФІЧНИХ РОБІТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМУЛЕННЯ ВОДОСХОВИЩ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія

Науковий керівник: д.т.н., професор Третяк Корнилій Романович, директор Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

 • д.т.н., професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету “Львівська політехніка”;
 • к.т.н., Заєць Іван Михайлович, Перший заступник Голови Державної служби геодезії картографії та кадастру, м. Київ.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

 

Захист дисертаційної роботи М.Процика

9 липня 2012 р. о 10-ій годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Процика Михайла Теодоровича на тему:

“МЕТОДИ ФОТОГРАММЕТРИЧНОГО ТА КАРТОГРАФІЧНОГО СУПРОВОДУ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЕРОЗІЙНИХ ҐРУНТОВИХ ПРОЦЕСІВ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія

Науковий керівник: д.т.н., професор Дорожинський Олександр Людомирович, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

 • д.т.н., професор Черняга П.Г., завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання Національного університету “Львівська політехніка”;
 • к.т.н., Барладін О.В., директор ПрАТ “Інститут передових технологій”, м.Київ.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

 

Захист дисертаційної роботи О.Лудчак

10 липня 2012 р. о 13-ій годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Лудчак Оксани Євгенівни на тему:

“ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ НА ЗАСАДАХ КОМПЛЕКСНОГО ВЕДЕННЯ КАДАСТРОВИХ РОБІТ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель

Науковий керівник: д.т.н., професор Бурштинська Христина Василівна, професор кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

 • д.т.н., професор Тревого І.С., професор кафедри геодезії Національного університету “Львівська політехніка“;
 • к.т.н., доцент Калинич І.В., завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру Ужгородський національний університет.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

 

Захист дисертаційної роботи О.Приступи

05 квітня 2012 р. о 12-ій годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Приступи Олени Дмитрівни на тему:

“РОЗРОБЛЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ КОНТРОЛЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ВУЗЛІВ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ АГРЕГАТІВ ГЕОДЕЗИЧНИМИ ЕЛЕКТРОННИМИ ПРИЛАДАМИ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія

Науковий керівник: д.т.н., професор Шевченко Тарас Георгійович, професор кафедри геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

 • д.т.н., професор Костецька Я.М., завідувач кафедри інженерної геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;
 • к.т.н., доцент Шульц Р.В., доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

 

Захист дисертаційної роботи О.Серант

05 квітня 2012 р. о 10-ій годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Серант Оксани Володимирівни на тему:

“ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕМНОЇ КОРИ ЄВРОПИ ЗА ДАНИМИ GPS-ВИМІРІВ І ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК З СЕЙСМІЧНОЮ АКТИВНІСТЮ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія

Науковий керівник: д.т.н., професор Третяк Корнилій Романович, директор Інституту геодезії Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

 • д.т.н., професор Черняга П.Г., завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання Національного університету “Львівська політехніка”;
 • к.т.н.,  Кучер О.В., перший заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту геодезії і картографії, м. Київ.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

 

Захист дисертаційної роботи Ю.Хавар

06 квітня 2012 р. о 10-ій годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Хавар Юлії Степанівни на тему:

“ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КАДАСТРУ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель

Науковий керівник: д.т.н., професор Перович Лев Миколайович, завідувач кафедри кадастру територій Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

 • д.с-г.н., професор Волощук М.Д., завідувач кафедри агрохімії і ґрунтознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника;
 • к.т.н., доцент Мельничук О.Ю., доцент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент Б.Б. Паляниця

 

Захист дисертаційної роботи В.Шевчука

21 жовтня 2011 р. о 12 годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи В.Шевчука на тему:

“МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ РУСЛОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗА
МАТЕРІАЛАМИ АЕРОКОСМІЧНОГО ЗНІМАННЯ”,

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія.

Науковий керівник: д.т.н., професор Бурштинська Христина Василівна,
професор кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

 • д.т.н., професор Рудий Роман Михайлович,
  професор кафедри землевпорядкування та кадастру
  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • к.т.н., доцент Шульц Роман Володимирович,
  доцент кафедри геоінформатики та фотограмметрії
  Київського національного університету будівництва і архітектури.

 Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент     Б.Б.Паляниця.

 

Захист дисертаційної роботи А.Задемленюк

21 жовтня 2011 р. о 10 годині в ауд. 502 ІІ навчального корпусу відбудеться захист дисертаційної роботи Задемленюк Антоніни Володимирівни на тему:

“ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ КІНЕМАТИКИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (RTK) ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ ГЕОДЕЗІЇ”

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія

Науковий керівник: д.т.н., професор Савчук Степан Григорович,
професор кафедри вищої геодезії та астрономії Національного університету “Львівська політехніка”;

Офіційні опоненти:

 • д.т.н., професор Черняга П.Г.,
  завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання
  Національного університету “Львівська політехніка”;
 • к.т.н., доцент Калинич І.В.,
  завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру
  Ужгородського національного університету.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 35.052.12 к.т.н., доцент    Б.Б.Паляниця

 

Категорії новин

Календар новин

Жовтень 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Опитування

Чому Ви поступили на геодезію?

Переглянути результати

Loading ... Loading ...

Свята

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Курс валют

Вакансії

Робота геодезист, землевпорядник, маркшейдер, фотограмметрист, робота
jooble