Мова

Останні коментарі

  Навчально-методична робота

  Попит на засоби швидкого розповсюдження географічної інформації, карт, даних дистанційного зондування є дуже високим. Отже, звичайно, потрібні висококваліфіковані фахівці! Підготовка таких фахівців здійснюється на кафедрі картографії та геопросторового моделювання Інституту геодезії НУ «Львівська політехніка».

  Сьогодні на кафедрі картографії та геопросторового моделювання працюють 10 науково-педагогічних працівники: 3 доктори наук та 7 кандидатів наук, з них 1 професор, 7 доцентів, а саме: доцент, д.г.н. Р.І. Сосса, професор, д.-ф.м.н. П.М. Зазуляк, доценти: д.т.н. М.М. Фис, к.т.н. Ю.І. Голубінка, к.т.н. А.Р. Согор, к.т.н. Н.П. Ярема, к.ф.-м.н. М.В. Прохоренко, к.ф.-м.н. А.М. Бридун, старший викладач, к.ф.-м.н. М.І. Юрків, асистент, к.т.н. В.І. Нікулішин.

  Фахівці з картографії повинні вміти створювати як традиційні карти (топографічні, тематичні, навчальні, туристичні тощо) за сучасними комп’ютерними технологіями, так і електронні карти, що використовуються при створенні інформаційних ресурсів і геоінформаційних систем різного територіального рівня та тематики, в навігації, у військовій справі тощо. Основними науковими напрямами кафедри є загальногеографічне та тематичне картографування, геоінформаційне картографування та створення ГІС, історія картографії, математичне моделювання в геодезії, астрономії, геофізиці.

  Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями 103 «Науки про Землю». На початкових курсах студенти отримують базові знання з картографії. На четвертому курсі майбутні картографи здобувають теоретичні знання, практичні навички проектування та укладання планів і карт. Оскільки укладання карти розпочинається з математичної основи карти, то вони детально вивчають математичні закони відображення земної поверхні на площині, методи побудови картографічних сіток та їх призначення, методи вибору картографічної проекції. Навчаються проводити збір, систематизацію та опрацювання просторової інформації, а також виконують картографічну інтерпретацію результатів знімань місцевості та матеріалів дистанційного зондування Землі. Вивчають основи картографічного моделювання, адже за допомогою карти можна змоделювати як природнє, так і суспільне явище. Ознайомлюються з основами геоінформаційних систем, загальними принципами роботи та використання геоінформаційних технологій для вирішення прикладних задач в картографії.

  Магістрів готують за спеціальністю 103 «Науки про Землю» спеціалізації 103.02 «Картографія». Особливості підготовки магістрів полягають у максимальному наближенні змісту освіти до майбутнього працевлаштування випускників. Сучасне картографування необхідне для підвищення ефективності використання як природних, так і людських ресурсів, відображення складної системи людина – суспільство – середовище. Такі задачі розв’язують за допомогою різних методів моделювання з побудовою багаторівневої універсальної системи картографічних моделей. В інституті створені всі умови для підготовки спеціалістів, які відповідають вимогам виробництва. Навчальний процес здійснюється на базі обладнаних сучасними приладами лабораторій, комп’ютерного класу і класу машинної графіки та цифрової обробки зображень.

  Студенти-магістри вдосконалюють свої фахові знання та вміння, отримані під час навчання на бакалавраті. Вони поглиблено вивчають сучасні методи створення цифрових картографічних моделей місцевості за допомогою ГІС-технологій. Проводять роботи зі створення та ведення картографічних баз даних. Ознайомлюються з принципами формування базових наборів геопросторових даних. Укладають тематичні оціночні та прогнозні карти, застосовуючи ГІС-технології для підвищення їхньої інформативності у цифровому вигляді. А також детально вивчають методи та порядок проведення проектування, укладання, редагування, оновлення карт. Цікавим є надбання навичок художнього проектування карт і атласів різної тематики, а також правил застосування технічної та художньої графіки, кольору при проектуванні картографічних творів, методів побудови картографічних знаків з використанням загальних законів семіотики. Необхідним для магістрів є також вивчення методологій наукових досліджень, оскільки ця дисципліна формує в майбутніх спеціалістів картографічний світогляд, а також допомагає у майбутній науково-дослідній роботі.

  При кафедрі картографії та геопросторового моделювання також діє аспірантура за спеціальністю 103 «Науки про Землю» та 193 «Геодезія та землеустрій». Аспіранти та викладачі розробляють наукові підходи щодо картографування територій з врахуванням просторово-часових змін та соціально-економічних проблем.

  Фахівці із спеціальності «Картографія» мають можливість працевлаштування на підприємствах Державної служби з питань геодезії, картографії, та кадастру, в ДНВП «Картографія», Укрморкартографія, Національному космічному агентстві України (НКАУ), в науково-дослідних і проектних інститутах, що здійснюють розроблення проектів та впроваджують у виробництво ГІС-технології, в підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, серед яких і структури туристично-рекреаційного спрямування.

  У картографії можуть себе знайти як технократ, так і гуманітарій. Адже будь-яку подію можна зараз відобразити на електронній карті. Дуже цікаві магістерські роботи, захищені на кафедрі – наявний приклад тому. У 2016 році частина магістерської роботи на тему «Картографування діяльності УПА в 40-х роках ХХ століття» випускника кафедри П. Мухи була представлена на конкурсі студентських наукових робіт «Український визвольний рух 1920-х – 1950-х рр.» і отримала призове місце.

  Ще однією цікавою подією кафедри було проведення з нагоди святкування 200-річчя НУ «Львівська політехніка» виставки «Картографічні видання Львова» (6-8 грудня 2016 р.). На виставці були представлені картографічні твори Львова, які зафіксували багаторічний розвиток міста, а також передали історію розвитку картографії. Адже картографування Львова є невіддільним від розвитку суспільства, змін політичного устрою західноукраїнських земель. Зі Львовом пов’язана картографічна діяльність видатних українських учених-картографів Степана Рудницького, Мирона Кордуби, Володимира Кубійовича, Миколи Кулицького. Безцінним фондом для дослідників є картографічні матеріали Львова минулих століть, що зберігаються у сховищах Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника та Центрального державного історичного архіву України, м. Львів. Багатовікові картографічні традиції Львова сьогодні закономірно проявляються у випуску нових продуктів. Перший комплексний атлас великого міста в Україні – це атлас Львова, перший атлас історії міста в Україні – це також атлас Львова. Виставка ознайомила відвідувачів з 55 оригіналами та копіями старовинних картографічних творів – це плани, карти та атласи Львова з XVII ст. до сьогодення.

   

  Категорії новин

  Майбутні події

  There are no upcoming Події at this time.

  Календар новин

  Березень 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Лют    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Опитування

  Чому Ви поступили на геодезію?

  Переглянути результати

  Loading ... Loading ...

  Свята

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Курс валют

  Вакансії

  Робота геодезист, землевпорядник, маркшейдер, фотограмметрист, картограф , робота
  jooble