Мова

Останні коментарі

  Навчально-методична література

    
  Бурштинська Х.В. Аерофотографія

  У книзі викладено основи побудови оптичного зображення об'єктивом, елементи теорії формування на фотоматеріалі прихованого зображення, описано методи фотохімічного оброблення чорно-білих , кольорових та спектрозональних фотоматеріалів, розглянуто сучасні способи визначення сенситометричних та структурометричних характеристик фотоматеріалів, основи аерофотографування, основні процеси аерофотогеодезичного виробництва.
  Дорожинський О.Л. Основи фотограмметрії

  У підручнику викладені основні відомості з наукової дисцинліни "фотограмметрія". Розглянуті теоретичні положення та технології опрацювання наземних та аерофотознімків з метою отримання картографічних матеріалів. Значну увагу надано цифровій фотограмметрії: описані цифрові аерознімальні системи, цифрові фотограмметричні станції та технології опрацювання зображень. Подані відомості про новітні технічні рішення: застосування GPS в фотограмметрії, лазерне сканування місцевості з літака, автоматичну тріангуляцію, цифрове ортотрансформування тощо.

  Підручник призначений для студентів ВНЗ з базового напряму "Геодезія, картографія та землевпорядкування", а також для фахівців, аспірантів, студентів, що займаються використанням фотограмметрії та дистанційного застосування в своїх галузях знань.
  Дорожинський О.Л. Аналітична і цифрова фотограмметрія

  У посібнику викладена сучасна теорія аналітичної фотограмметрії, зокрема вирівнювання фотограмметричних даних при квадрaтичнiй, неквадратичній та змішаній функціях втрат. Розглянyтo технічні засоби та подано загальні відомості про програмне забезпечення для реалізації технологій аналітичної фотограмметрії, в тому числі для створення фототріангуляційних мереж та побудови топографічних планів і карт. Значну увагу приділено цифровій фотограмметрії - розглядаються основні поняття цього нового і перспективного напрямку, способи опрацювання цифрових зображень та технології отримання цифрової фотограмметричної продукції.

  Посібник призначений для фахівців, аспірантів, студентів та курсантів ВНЗ зі спеціальності "Фотограмметрія".
  Дорожинський О.Л., Тукай Р. Фотограмметрія

  У підручнику подано теорію аналітичної фотограмметрії та розв'язання основних фотограмметричних задач, що становить основу цифрової фотограмметрії. Висвітлено питання цифрового оброблення зображень, зокрема формування образів, покращання якості, способи стиснення та ін. Детально описано технології цифрової фотограмметрії, зокрема побудова цифрових моделей рельєфу і поверхні, аеротріангуляції, кореляції зображень, створення ортофотокарт. Подано теоретичне розв'язання задач космічної фотограмметрії, розглянуто сучасні підходи до технологій космічного картографування поверхонь Землі і планет.

  Підручник призначений для студентів ВНЗ з базового та магістерського рівнів підготовки напряму "Геодезія, картографія та землевпорядкування", а також для аспірантів, докторантів та фахівців, що займаються використанням фотограмметрії та дистанційного зондування у різних галузях науки і практики.

  Навч. посібник / Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 292 с.

  Розглянуто загальну модель дистанційного зондування Землі, основні типи космічних та авіаційних літальних апаратів, їх можливості та характеристики. Подано принципи формування зображень, структуру, конструктивні особливості, передавальні можливості та технічні характеристики фотографічних, оптико-електронних, оптико-механічних, інфрачервоних, лазерних, мікрохвильових радіометрів (радіотеплових) та радіолокаційних знімальних систем. Охарактеризовано багатоспектральні та гіперспектральні знімальні системи. Розглянуто принципи побудови цифрових моделей рельєфу з використанням лазерних та радіолокаційних знімальних систем.

  Книга буде корисною для студентів, аспірантів, науковців - фахівців у галузі дистанційного зондування Землі, геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.

  Підручник / Бурштинська Х. В., Станкевич С. А. Аерокосмічні знімальні системи. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 316 c. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.

  Розглянуто загальну модель дистанційного зондування Землі, основні типи космічних та авіаційних, зокрема і безпілотних, літальних апаратів, їх можливості та характеристики. Подано принципи формування зображень, структуру, конструктивні особливості, передавальні можливості та технічні характеристики фотографічних, оптико-електронних, оптико-механічних, інфрачервоних, лазерних, мікрохвильових радіометрів (радіотеплових) та радіолокаційних знімальних систем. Розглянуто багатоспектральні та гіперспектральні знімальні системи, викладено принципи побудови цифрових моделей рельєфу з використанням лазерних та радіолокаційних знімальних систем. Подано структуру та основні технічні характеристики супутникових наземних приймальних станцій.

  Книга буде корисною для студентів, аспірантів, науковців – фахівців у галузі дистанційного зондування Землі, геодезії, картографії, фотограмметрії та кадастру.
  Монографія / Глотов В. М., Пащетник О. Д. Способи визначення елементів внутрішнього орієнтування та дисторсії об’єктивів цифрових неметричних знімальних камер. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 104 с. Формат 145 х 200 мм. Тверда оправа.

  Викладено способи визначення елементів внутрішнього орієнтування (координат головної точки, фокусної віддалі та еквівалентної фокусної віддалі варіооб’єктива) та дисторсії цифрових неметричних знімальних камер, що відрізняються від відомих тим, що їх можна реалізувати за допомогою простого та недорогого обладнання, поширених в топографо-геодезичному (фотограмметричному) виробництві уніфікованих пристроїв і приладів.

  Наведено практичні приклади визначення елементів внутрішнього орієнтування і дисторсії об’єктивів деяких сучасних цифрових неметричних знімальних камер.

  Для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням і калібруванням наземної та аерознімальної апаратури і фотограмметричною обробкою цифрових знімків; може слугувати навчальним посібником з курсу «Прикладна фотограмметрія» для студентів спеціальності «Фотограмметрія і дистанційне зондування.
  Навчальний посібник / Дорожинський О.Л. Наземне лазерне сканування в фотограмметрії. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 96 с. Формат 145 х 200 мм. М'яка обкладинка.

  Подано теоретичні засади наземного лазерного сканування, проаналізовано вплив різноманітних чинників на точність отримання кінцевої продукції, передусім просторових координат точок об’єкта. Описано основні типи сканерів, подано їх технічні характеристики. Звернено увагу на методику калібрування сканерних систем та висвітлено методи калібрування та самокалібрування. Наведено зразки опрацювання даних сканування в різних прикладних сферах.

  Посібник призначений для студентів ВНЗ магістерського рівня підготовки напряму “Геодезія, картографія та землеустрій”. Може бути корисним для аспірантів, докторантів та фахівців, що займаються використанням наземного лазерного сканування у різних галузях науки і практики.
  Монографія / Дорожинський О.Л. Математичні моделі аналітичної та космічної фотограмметрії. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 144 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка.

  У монографії наведено теорію аналітичної фотограмметрії та розв’язок основних фотограмметричних задач, що є математичним фундаментом цифрової фотограмметрії, базового програмного забезпечення для цифрових фотограмметричних станцій. Подано теоретичні підходи до розв’язання задач космічної фотограмметрії, розглянуто сучасні методи опрацювання космічних зображень з метою картографування поверхонь Землі та інших планет.

  Для студентів, магістрів, докторантів, науковців і практиків, які займаються використанням методів фотограмметрії та дистанційного зондування у різних сферах наукових досліджень та прикладного застосування.
  Монографія / О. Л. Дорожинський, Х. В. Бурштинська, В. М. Глотов та ін. Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 400 с. Формат 170 х 215 мм. Тверда оправа.

  Подано результати досліджень авторського колективу з фотограмметрії, геоінформаційних технологій, дистанційного зондування, які стосуються загрозливих ситуацій (зсуви, землетруси, повені, техногенні загрози), дистанційного моніторингу об’єктів земної поверхні та негативних процесів на ній (зміни русел рік, лісового покриву, ерозія ґрунтів, льодовикові процеси в Антарктиді). Опрацьовано та реалізовано геоінформаційні технології у виконанні завдань розвитку регіонів та місцевої економіки (культурний ландшафт, рекреація, туризм, вітрова енергетика).

  Для широкого кола фахівців, що займаються науками про Землю, завданнями моніторингу довкілля та вивченням надзвичайних ситуацій.
  Монографія / В. Г. Бахмутов, К. Р. Третяк, В. Ю. Максимчук, В. М. Глотов, Р. Х. Греку, Т. П. Єгорова, А. В. Залізовський, О. В. Колосков, І. М. Корчагін, В. О. Проненко. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. 340 с.
  Розглянуто результати досліджень в Антарктиці у галузі наук про Землю за двадцять років діяльності України на льодовому континенті. Комплексний підхід дав змогу дослідити проблеми природознавчих наук на унікальній геофізичній обсерваторії (на базі УАС «Академік Вернадський»), до складу якої входять наукові полігони, магнітна обсерваторія «Аргентинські острови». Описано методики, апаратурні комплекси, технології, теоретичні моделі, бази даних моніторингових спостережень для дослідження взаємодії геосфер за даними про просторово-часову структуру геофізичних полів у діапазоні від секунд до мільйонів років, розглянуто ресурсний потенціал регіону. Запропоновано нові підходи і методи оброблення даних дистанційних зондувань (зокрема супутникових), тектономагнітних та магнітоваріаційних спостережень, моніторингу динаміки, електромагнітних зондувань тощо. Отримано нові фундаментальні результати стосовно динаміки геофізичних полів та взаємодії геосфер в Антарктиці. Побудовано моделі геотектонічної еволюції та глибинної будови літосфери, процесів у геокосмосі, зв’язку атмосферної та космічної погодних систем, довгострокових змін довкілля.
  Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 176 с.
  Розглянуто математичні основи фотограмметрії, наведено теорію аналітичного розв’язання класичних фотограмметричних задач. Викладено відомості про методи та алгоритми побудови фототріангуляційних мереж, зокрема з використанням даних GPS та INS. Велику увагу приділено сучасним методам отримання та опрацювання цифрових зображень. Важливе місце відводиться польовим роботам для фотограмметричних технологій, розглянуто способи дешифрування та прив’язки аерознімків.
  Для студентів ВНЗ з базового напряму “Геодезія та землеустрій”, а також для фахівців, аспірантів, студентів, які займаються питаннями геоінформатики, картографії, дистанційного зондування, моніторингу навколишнього середовища.
  Підручник / Х. В. Бурштинська, С. А. Станкевич, Ю. В. Денис. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 216 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
  Розглянуто основні засади дистанційного зондування Землі, типи тематичних завдань, які розв’язують на підставі даних цієї технології. Особливу увагу звернено на фізичні основи дистанційного зондування, що дає можливість зрозуміти вплив основних чинників на якість зображень та принципи їх опрацювання. Висвітлено основні типи космічних та авіаційних, зокрема безпілотних літальних апаратів, типи знімальної апаратури, їх конструктивні особливості та технічні характеристики. Викладено засади приймання та опрацювання інформації, яка передається із космічних літальних апаратів на наземні приймальні станції.
  Книга призначена для здобувачів вищої освіти спеціальностей “Геодезія та землеустрій” та “Науки про Землю”, буде корисною для науковців та фахівців, які працюють у галузі дистанційного зондування Землі та у споріднених галузях.
  Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 116 с. Формат 145 х 200 мм. М’яка обкладинка.
  Розглянуто принципи авіаційного лазерного сканування, класифікацію лазерних сканерів, принцип роботи та системні компоненти авіаційного лазерного сканера. Описано принципи роботи лазерного віддалеміра, системи розгортки, сенсорів та системи позиціонування і орієнтування. Розглянуто методи синхронізації підсистем та методику калібрування авіаційних лазерних сканерів. Вказано основних виробників апаратури авіаційних топографічних та батиметричних лазерних сканерів. Окремий розділ стосується точності лазерного сканування, зокрема розглянуто вплив фізичних чинників. Також викладено основні підходи до опрацювання даних авіаційного лазерного сканування.
  Для студентів, аспірантів та науковців, які вивчають авіаційне лазерне сканування та виконують дослідження, пов’язані з ним.

   

  Категорії новин

  Майбутні події

  There are no upcoming Події at this time.

  Календар новин

  Березень 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Лют    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Опитування

  Чи потрібна літня геодезична навчальна практика?

  Переглянути результати

  Loading ... Loading ...

  Свята

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Курс валют

  Вакансії

  Робота геодезист, землевпорядник, маркшейдер, фотограмметрист, картограф , робота
  jooble