Мова

Останні коментарі

  Хронологія кафедри

  ДатаПодія
  червень 1961Відбувся І випуск інженерів аерофотогеодезистів. На цей час випусковою кафедрою була кафедра «Інженерної геодезії та аерофотогеодезії»
  червень 1963Кафедру інженерної геодезії і аерофотогеодезії розділено на дві кафедри – інженерної геодезії та аерофотогеодезії (наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР №323 від 12.06.1963р. та наказ по ЛПІ №558 від 27.06.1963р.) Завідувачем кафедри інженерної геодезії залишився професор І. Ф. Монін. Завідувачем кафедри аерофотогеодезії обрано доцента О. С. Лисичанського. У 1967-1988 рр. кафедру очолив професор Віктор Якович Фінковський (12.07.1913-06.09.2002), а у 1988-1989 рр. тимчасово – декан ГФ доцент М. І. Кравцов. Від 1989р. завідувач – професор Олександр Людомирович Дорожинський (04.02.1941р.)
  1964Вийшов у м.Львові перший випуск республіканського міжвідомчого науково-технічного збірника «Геодезия, картография и аэрофотосъёмка» (від 1993р. – «Геодезія, картографія і аерофотознімання»). Відповідальний редактор збірника – професор А. Д. Моторний. Згодом відповідальними редакторами були доцент Д. І. Масліч, доцент М. І. Кравцов і професор П. М. Зозуляк. 3 2007 р. відповідальний редактор збірника – професор К. Р. Третяк.
  1967захистив кандидатську дисертацію Гук П.Д. на тему: «Пространственное фототриангулирование с использованием измеренных в полете базисов и межмаршрутных связей» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1 вересня 1971Асистентом кафедри геодезії після закінчення аспірантури зараховано Христину Василівну Бурштинську (02.12.1940). 3 січня 1973 р. – асистент (згодом ст. викл., доц., проф.) кафедри «Фотограмметрії та геоінформатики»
  (Аерофотогеодезія до 2002 р.)
  26 квітня 1972за спеціальністю 05.501 – «Аерофототопографія» захистив кандидатську дисертацію Дорожинський Олександр Людомирович на тему: «Уравнивание элементов взаимного и внешнего ориентирования аэроснимков при построении блочной аерофототриангуляции» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1973за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистила кандидатську дисертацію Бурштинська Христина Василівна (випускник кафедри ) на тему: «Исследование статистическим методом влияния случайных ошибок на точность построения пространственных фототриангуляционных одномаршрутных сетей» (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  червень
  1974
  У Московському інституті інженерів геодезії, аерофотознімання і картографії (МІІГАіК) захистив докторську дисертацію Лисичанський Олексій Станіславович на тему: «Объединённые системы конформных и эквивалентных картографических проекций»
  15 квітня 1976за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Рудий Роман Михайлович на тему: «Некоторые вопросы исследования универсальных фотограмметрических приборов» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1980за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистила кандидатську дисертацію Міщенко Іда Іванівна на тему: «Деформация маршрутной сети аэрофототриангуляции под влиянием систематических ошибок снимка» (МІІГАіК) (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1981за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Мельник Володимир Миколайович на тему: «Фотограмметрическая обработка снимков, полученных на растровом электронном микроскопе» (МІІГАіК) (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1982за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Гринюк Мигаль Янонович на тему: «Розробка і дослідження методу оперативного контролю передпосівного планування рисових генів, заснованого на застосуванні матеріалів аерофотознімання і використання лазерної системи» (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1983за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Гринюк Мигель Яношович на тему: «Разработка и исследование метода оперативного контроля предпосевной планировки рисовых чеков, основанного на применении материалов аэрофотосъемки и использовании лазерной системы» (МІІГАіК) (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  19 лютого 1986за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Алябьєв Олександр Олександрович на тему: «Разработка и экспериментальное исследование способа использования опознаков топографических съемок прошлых лет при создании карт в масштабе 1:10000» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  26 червня 1987На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Любімов Ігор Миколайович на тему: «Исследование аналитического метода построения цифровой модели трассы газопровода по материалам аэрофотосъемки»
  (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1 серпня 1987Зарахований на посаду стажиста-викладача Процик М. Т. (випускник кафедри «Аерофотогеодезії» 1987 року)
  21 жовтня 1987На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Турук Дмитро Миколайович на тему: «Разработка способа определения деформаций бортов карьера по материалам специальной фототеодолитной съемки» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я., консультант к.т.н., доцент Дорожинський О. Л.)
  лютий 1988На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Прохоренко Віктор Іванович на тему: «Разработка технологии изготовления фотопланов по длиннофокусным перспективным космическим снимкам» (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  14 жовтня 1988На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив докторську дисертацію Дорожинський Олександр Людомирович на тему: «Теория и технология методов аналитической фотограмметрии в автоматизированных геологических комплексах и системах»
  6 жовтня 1989На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Смірнов Євген Іванович на тему: «Разработка и исследование способа фототеодолитной съемки по корректурным направлениям и применение его в маркшейдерском деле» (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1 червня 1990На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистила кандидатську дисертацію Тумська Ольга Володимирівна на тему: «Компьютерная технология построения и отображения цифровых моделей геологических объектов на основе наземной фототриангуляции»
  (керівник д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  1 червня 1990На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Глотов Володимир Миколайович на тему: «Разработка и исследование способов определения элементов внутреннего ориентирования фототеодолитных камер» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  19 серпня 1992Створений Державний університет «Львівська політехніка». Постанова Кабінету Міністрів України №
  Наказ Міністерства освіти України №
  1995На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив докторську дисертацію Мельник Володимир Миколайович на тему: «Теорія і практика фотограмметричних методів в електронно-мікроскопічних» (науковий консультант д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  12 листопада 1999На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Рудий Роман Михайлович на тему: «Методи дослідження рельєфу земної поверхні»
  28 жовтня 2000На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Іванчук Олег Михайлович на тему: «Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікроскопах» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  2000Створений Національний університет «Львівська політехніка». Статус Національного наданий указом президента України 11 вересня 2000р. №1059/2000.
  Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2000р. №505
  11 червня 2002Кафедра «Аерофотогеодезії» перейменована на кафедру «Фотограмметрія та геоінформатики». Наказ університету №113-07 від 21.06.2002р.
  7 листопад 2003На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистила докторську дисертацію Бурштинська Христина Василівна на тему: «Теоретичні методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та карто метричними даними» (науковий консультант д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  11 березня 2004На спеціалізованій Вчені раді Д.26.163.01 при Інституті географії НАН України за спеціальністю 11.00.12 – «Географічна картографія» захистив кандидатську дисертацію Алі Махмуд Хасан Фаргал на тему: «Географічне картографування Йорданії: становлення і застосування»
  12 листопада 2004На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Шкурченко Юрій Володимирович на тему: «Фотограмметричне калібрування знімків при побудові мереж аналітичної фототріангуляції» (керівник д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  10 листопада 2006На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія» захистив кандидатську дисертацію Заяць Олександр Степанович (випускник кафедри ) на тему: «Моделювання топографії, будови та внутрішнього гравітаційного поля місяця» (науковий керівник д.ф-м.н., професор Зазуляк П. М.)
  2007На спеціалізованій Вченій раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив докторську дисертацію Глотов Володимир Миколайович на тему: «Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів» (науковий консультант д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  2007Зарахований на посаду інженера Четверіков Борис Володимирович. (випускник кафедри «Фотограмметрії та геоінформатики» 2007 року)
  18-20 червня 2009Проведена Міжнародна конференція «Культурний ландшафт і науки про Землю – основні завдання та шляхи вирішення»
  1 липня 2010На спеціалізованій Вчені раді Д.26.056.09 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 05.24.04 - «Кадастр та моніторинг земель» захистила кандидатську дисертацію Волчко Євгенія Петрівна (випускник кафедри ) на тему: «Дослідження техногенного впливу на ринкову вартість земельних ділянок в межах населених пунктів» (науковий керівник д.т.н., професор Лященко А. А.)
  3 липня 2010На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.04 – «Кадастр та моніторинг земель» захистив кандидатську дисертацію Почкін Сергій Володимирович на тему: «Критерії оцінки аерокосмічних зображень для картографічного забезпечення кадастрових робіт» (науковий керівник д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  21 жовтня 2011На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Шевчук Володимир Миколайович на тему: «Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання» (науковий керівник д.т.н., професор Бурштинська Х. В.)
  9 липня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Процик Михайло Теодорович (випускник кафедри ) на тему: «Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів» (науковий керівник д.т.н., професор Дорожинський О. Л.)
  9 липня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Ломпас Олександр Васильович (випускник кафедри ) на тему: «Оптимізація геодезичних і гідрографічних робіт для визначення замулення водосховищ» (науковий керівник д.т.н., професор Третяк К. Р.)
  10 липня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистила кандидатську дисертацію Пащетник Олеся Дмитрівна (випускник кафедри ) на тему: «Розробка та дослідження способів визначення елементів внутрішнього орієнтування неметричних цифрових знімальних камер» (науковий керівник д.т.н., професор Глотов В. М.)
  10 липня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.04 – «Кадастр і моніторинг земель» захистила кандидатську дисертацію Лудчак Оксана Євгенівна на тему: «Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт» (науковий керівник д.т.н., професор Бурштинська Х. В.)
  вересень 2012Зарахований на посаду асистента кафедри «Фотограмметрії та геоінформатики» Четверіков Борис Володимирович
  4 жовтня 2012Зарахований на посаду інженера Топоровський М. Б. (випускник кафедри «Системи автоматизованого проектування» 2012 року)
  12 жовтня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Тукай Ришард Мацєй на тему: «Розробка фотограмметричної методики оцінки стану територій з існуючими загрозами повеневих процесів» (науковий керівник д.т.н., професор
  Дорожинський О. Л.)
  13 червня 2013р.Започаткована книга пам’ятних дат кафедри фотограмметрії та геоінформатики. Відповідальним за її ведення призначено Долинську І.В.
  13-15 червня 2013р.Проведена VII Міжнародна науково-технічна конференція «Кадастр, фотограмметрія та геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку».
  Конференція присвячена 50-річчю кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка».
  Видано Істрико-бібліографічний нарис «Кафедра фотограмметрії та геоінформатики. 50 років».
  4 грудня 2013 р. Зараховано до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 05.24.01–Геодезія, фотограмметрія та геоінформатика:
  1. Марусаж Христина Іванівна – науковий керівник Глотов Володимир Миколайович
  2. Пашко Остап Васильович – науковий кервник Бурштинська Христина Василівна
  11-13 грудня 2013 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» отримали:
  1. Воржеїнова Наталія Олександрівна
  2. Горлатова Вікторія Олександрівна
  3. Гуніна Алла Вікторівна
  4. Марусаж Христина Іванівна
  5. Бардиш Борис Олегович
  6. Безп’ята Христина Любомирівна
  7. Бойко Христина Романівна
  8. Бойцун Тарас Петрович
  9. Жук Дмитро Зеновійович
  10. Іщенко Іван Анатолійович
  11. Казнох Юлія Ігорівна
  12. Кульпа Зоряна Володимирівна
  13. Романюк Оксана Василівна
  14. Свалявчик Михайло Петрович
  15. Томашевська Олена Олександрівна
  16. Фіковська Олена Анатоліївна
  17. Цюпак Андрій Романович
  18. Яцишен Сергій Дем’янович
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010106 «Фотограмметрія та дистанційне зондування» отримали:
  1. Баштинський Максим Сергійович
  2. Билов Михайло-Юрій Сергійович
  3. Бондур Інна Леонідівна
  4. Вікович Тарас Володимирович
  5. Гончаренко Галина Іванівна
  6. Микичак Юлія Ярославівна
  7. Польовий Роман Михайлович
  8. Троп Андрій Вікторович
  9. Федьорко Юлія Петрівна
  10. Фесикова Тетяна Володимирівна
  11. Химин Оксана Ігорівна
  12. Шуманська Надія Михайлівна
  13. Янушевич Юлія Ярославівна
  З лютого 2014 р.На посаду асистента кафедри зараховано Долинську Ірину Володимирівну
  4 лютого 2014 р.Видано конспект лекцій: Колб І.З. Геоінформаційне картографування: конспект лекцій для студентів базового напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 08010105 «Геоінформаційні системи і технології». – Львів: Видвництво Львівської політехніки, 2013. – 156 с.
  10 лютого 2014 р.Видано підручник: Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 316 с.
  БУРШТИНСЬКА Христина Василівна
  Доктор технічних наук, професор. Працює на кафедрі фотограмметрії та геоінформатики Національного університету "Львівська політехніка". Автор 140 наукових та науково-методичних праць, зокрема англійською, німецькою, польською, російською мовами.
  Автор підручника "Аерофотографія" (1999), співавтор "Геодезичного енциклопедичного словника" (2001), навчального посібника "Аерокосмічні знімальні системи" (2010), монографії "Беспилотные авиационные комплексы" (2012).
  Сфера наукових інтересів: фотограмметричні методи дослідження земної поверхні, теоретичні підходи та технологічні аспекти побудови цифрових моделей рельєфу, фізичні основи аерокосмічного знімання.
  СТАНКЕВИЧ Сергій Арсенійович
  Головний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України. Доктор технічних наук. Співавтор понад 150 наукових праць, серед яких 8 монографій, 3 навчальні посібники, 25 патентів на винаходи.
  Сфера наукових інтересів: фізичні засади, методи та задачі дистанційного зондування Землі, конструкція та оцінювання оптико-електронних знімальних систем, тематична обробка багато- та гіперспектральних аерокосмічних зображень.
  23-25 квітня 2014р.GEOFORUM-2014. 19-та Міжнародна науково-технічна конференці, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України.
  З доповідями виступили:
  1. Бурштинська Х.В., Бабушка А. Розрахунок енергії повернутого лазерного імпульсу при скануванні водних об’єктів
  2. Бурштинська Х.В., Поліщук Б. Гібридна класифікація лісів за космічними знімками високого розрізнення
  3. Глотов В.. ЦерклевичА, Збруцький О., Колісніченко В., Прохорчук А., Карнаушенко Р., Галецький В. Аналіз і перспективи аерознімання з безпілотного літального апарата
  4. Колб І. Геоінформаційний аналіз проекту розбудови вітропарків у Прикарпатті
  5. Марусаж Х. Аналіз сучасних методів дослідження кількісних параметрів льодовиків
  6. Третяк К., Глотов В. Попередні результати роботи співробітників Національного університету «Львівська політехніка» на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» у 2014р.
  30.06.2014 р.Випуск бакалаврів.
  Група ФТМ-4:
  1. Шкомар Маргарита Павлівна
  2. Хоташко Надія Андріївна
  3. Тимчишин Ірина Степанівна
  4. Абрамчук Юлія Сергіївна
  5. Бабій Волоимир Олегович
  6. Задорожний Михайло Романович
  7. Петрів Марта Орестівна
  8. Запотіцький Василь Васильович
  9. Романенко Дмитро Анатолійович
  10. Лехновський Олег Романович
  11. Ілюк Василь Васильович
  12. Ставовий Андрій Русланович
  13. Шкромида Микола Володимирович
  14. Тарганська Олена Віталіївна
  15. Богун Ярослав Андрійович
  16. Контний Тарас Михайлович
  17. Пікалюк Валерій Олександрович

  Група ГІС-4:
  1. Лопушанська Юлія Миколаївна
  2. Стусяк Юрій Тарасович
  3. Ковальчук Наталія Анатоліївна
  4. Денис Юлія Валеріївна
  5. Борисюк Наталія Дмитрівна
  6. Кобзей Іванна Ігорівна
  7. Олієвська Орися Сергіївна
  8. Бучинська Роксолана Олегівна
  9. Мадяр Юдіта Володимирівна
  10. Веклюк Вікторія Василівна
  11. Газдаг Міклош Людвигович
  12. Мороз Юлія Ігорівна
  13. Беньо Володимир Богданович
  14. Кулініч Дар’я Ігорівна
  15. Глушко Ігор Васильович
  16. Андрусяк Дмитро Іванович
  17. Волкодав Олександра Олесандрівна
  18. Банет Ірина Василівна
  19. Бакало Тарас Іванович
  20. Гоян Дмитро Миколайович
  27.06-28.06 2014р.Відбулось виїзне засідання кафедри в навчально-науковому геоінформаційному центрі, смт. Східниця.
  (Фото і відеозвіт – Грицьків Н.З.)
  30.06.-12.07. 2014 р.Навчальна практика студентів:
  Вперше студенти 4-го курсу напрямків підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики: Глотов В.М.
  Технічне забезпечення практики: Ільків Т.Я, Шийка П. І.
  Студенти групи ГІС-4, які пройшли практику
  1 Андрухович Михайло Михайлович
  2 Барнич Олег Юрійович
  3 Басараб Марія Михайлівна
  4 Бойчук Дмитро Ярославович
  5 Валило Богдан Степанович
  6 Васюхник Олександр Віталійович
  7 Водько Оксана Іванівна
  8 Волинський Дмитро Володимирович
  9 Гайналій Василь Васильович
  10 Гнатюк Павло Ігорович
  11 Гоч Леся Миколаївна
  12 Женчук Андрій Ігорович
  13 Карпа Іван Романович
  14 Ковальчук Роман Валерійович
  15 Лайкун Любомир Юрійович
  16 Михалюк Віталій Степанович
  17 Олійник Василь Леонідович
  18 Пилипень Юрій Володимирович
  19 Плисківська Анастасія Сергіївна
  20 Пліщук Христина Михайлівна
  21 Сорока Олеся Вікторівна
  22 Чепіль Руслана Юріївна
  23 Штаба Інна Володимирівна

  Студенти групи ФТМ-4, які пройшли практику
  1 Гоблик Василь Васильович
  2 Ільницький Іван Васильович
  3 Кобринський Віктор Мирославович
  4 Костюк Наталія Зіновіївна
  5 Лисович Василь Григорович
  6 Логацький Руслан Олександрович
  7 Рега Роман Андрійович
  8 Рип’янський Олег Григорович
  9 Романчук Сергій Ігорович
  10 Сорока Дмитро Миколайович
  11 Старовойтенко Богдан Ігорович
  12 Тарасюк Сергій Павлович
  13 Тарчан Ігор Іванович
  14 Телещук Юрій Олегович
  15 Чичелюк Тарас Олександрович
  16 Шинкар Юрій Іванович
  17.10.2014-30.06.2015 р.На посаду асистента кафедри зараховано Смолій Катерину Богданівну
  2014 рВидано моногріфію:
  Глотов В. М., Пащетник О. Д. Монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 104 с.
  Викладено способи визначення елементів внутрішнього орієнтування (координат головної точки, фокусної віддалі та еквівалентної фокусної віддалі варіооб’єктива) та дисторсії цифрових неметричних знімальних камер, що відрізняються від відомих тим, що їх можна реалізувати за допомогою простого та недорогого обладнання, поширених в топографо-геодезичному (фотограмметричному) виробництві уніфікованих пристроїв і приладів.
  Наведено практичні приклади визначення елементів внутрішнього орієнтування і дисторсії об’єктивів деяких сучасних цифрових неметричних знімальних камер.
  Для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням і калібруванням наземної та аерознімальної апаратури і фотограмметричною обробкою цифрових знімків; може слугувати навчальним посібником з курсу «Прикладна фотограмметрія» для студентів спеціальності «Фотограмметрія і дистанційне зондування.
  Про авторів
  ГЛОТОВ Володимир Миколайович
  Доктор технічних наук, професор кафедри фотограмметрії та геоінформатики Львівської політехніки. Основний напрям наукової діяльності – прикладна фотограмметрія та її застосування у кінематичних процесах.
  Протягом останніх 30 років виконував аерознімання на територіях України і Таджикистану. Брав участь у науково-дослідних експедиціях в Антарктиду (2002, 2003, 2005, 2013), де очолював топографо-геодезичні загони.
  Автор понад 165 наукових і навчально-методичних праць, автор і співавтор 13 патентів України на винаходи.
  ПАЩЕТНИК Олеся Дмитрівна
  Кандидат технічних наук. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (автоматизованих систем управління) Наукового центру сухопутних військ Академії сухопутних військ.
  Автор 30 науково-технічних праць та 3 патентів України на винаходи.
  2014 рВидано підручник:
  Дорожинський О. Л.Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 96 с.
  Подано теоретичні засади наземного лазерного сканування, проаналізовано вплив різноманітних чинників на точність отримання кінцевої продукції, передусім просторових координат точок об’єкта. Описано основні типи сканерів, подано їх технічні характеристики. Звернено увагу на методику калібрування сканерних систем та висвітлено методи калібрування та самокалібрування. Наведено зразки опрацювання даних сканування в різних прикладних сферах.
  Посібник призначений для студентів ВНЗ магістерського рівня підготовки напряму “Геодезія, картографія та землеустрій”. Може бути корисним для аспірантів, докторантів та фахівців, що займаються використанням наземного лазерного сканування у різних галузях науки і практики.
  9.12.2014 рЗараховано до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 05.24.01–Геодезія, фотограмметрія та геоінформатика:
  1. Гуніна Алла Вікторівна – науковий керівник Глотов Володимир Миколайович
  9-11.12. 2014 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» отримали:
  1. Ворко Наталія Остапівна
  2. Галінка Антон Зіновійович
  3. Гут Мар’яна Іванівна
  4. Доскіч Софія Василівна
  5. Дубинін Дмитро Євгенович
  6. Іващенко Світлана Олегівна
  7. Каспрук Володимир Андрійович
  8. Костик Наталія Михайлівна
  9. Лабівський Роман Михайлович
  10. Мовчко Леся Миколаївна
  11. Молявко Надія Юріївна
  12. Назарук Микола Ярославович
  13. Рубаха Олена Петрівна
  14. Сеничак Іванна Євгенівна
  15. Скрипник Наталія Ігорівна
  16. Танчак Віта Володимирівна
  17. Каспрук Ілона Володимирівна - спеціаліст (екстернат)

  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010106 «Фотограмметрія та дистанційне зондування» отримали:
  1. Баняс Олександр Ярославович
  2. Бочкор Іван Васильович
  3. Булак Ігор Миколайович
  4. Веселовська Наталія Ярославівна
  5. Гищин Роман Михайлович
  6. Кисільова Юлія Юріївна
  7. Мандзюк Богдан Миколайович
  8. Марковський Антон Олегович
  9. Пришляк Олена Олегівна
  10. Сапій Ольга Михайлівна
  11. Сваток Володимир Васильович
  12. Чех Володимира Михайлівна
  10.12.2014 р.Підручник Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 316 с. здобув 1 премію в конкурсі Національного університету «Львівська політехніка» на кращий підручник.
  2015 р.Видано підручник:
  Дорожинський О. Л. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 144 с.
  У монографії наведено теорію аналітичної фотограмметрії та розв’язок основних фотограмметричних задач, що є математичним фундаментом цифрової фотограмметрії, базового програмного забезпечення для цифрових фотограмметричних станцій. Подано теоретичні підходи до розв’язання задач космічної фотограмметрії, розглянуто сучасні методи опрацювання космічних зображень з метою картографування поверхонь Землі та інших планет.
  Для студентів, магістрів, докторантів, науковців і практиків, які займаються використанням методів фотограмметрії та дистанційного зондування у різних сферах наукових досліджень та прикладного застосування.
  22-24 квітня 2015р.GEOFORUM-2015. 20-та Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України.
  З доповідями виступили:
  1. Іванчук О. Особливості калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на різних РЕМ
  2. Бурштинська Х., Шевчук В. Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями
  3. Бурштинська Х., Мадяр Ю., Поліщук Б. Постобробка класифікованих зображень лісових масивів
  4. Глотов В., Гуніна А. Аналіз приладів, технології та дослідження точності створення картографічних матеріалів за допомогою БПЛА Trimble UX5
  5. Долинська І. Метод врахування аерозольної складової для покращення якості космічних знімків
  6. Кузик З. Віртуальний тур як засіб документування об’єктів культурної спадщини
  7. Абдаллах Р. Оцінка точності топографічних растрових карт Іраку
  8. Марусаж Х. Аналіз сучасних методів дослідження кількісних параметрів льодовиків
  22 квітня 2015р.Четверікова Б.В. нагороджено відзнакою ІІІ ступеня ”За заслуги в геодезії і картографії” (Заохочувальна відзнака Українського товариства геодезії і картографії (УТГК))
  30.06.2015 р.Випуск бакалаврів.
  Група ФТМ-4:
  1.
  Андрухович Михайло Михайлович
  Барнич Олег Юрійович
  Басараб Марія Михайлівна
  Бойчук Дмитро Ярославович
  Валило Богдан Степанович
  Васюхник Олександр Віталійович
  Водько Оксана Іванівна
  Волинський Дмитро Володимирович
  Гайналій Василь Васильович
  Гнатюк Павло Ігорович
  Гоч Леся Миколаївна
  Женчук Андрій Ігорович
  Карпа Іван Романович
  Ковальчук Роман Валерійович
  Лайкун Любомир Юрійович
  Михалюк Віталій Степанович
  Олійник Василь Леонідович
  Пилипень Юрій Володимирович
  Плисківська Анастасія Сергіївна
  Пліщук Христина Михайлівна
  Сорока Олеся Вікторівна
  Чепіль Руслана Юріївна
  Штаба Інна Володимирівна

  Група ГІС-4:
  2.
  Лайкун Любомир Юрійович
  Гоблик Василь Васильович
  Ільницький Іван Васильович
  Кобринський Віктор Мирославович
  Костюк Наталія Зіновіївна
  Лисович Василь Григорович
  Логацький Руслан Олександрович
  Рега Роман Андрійович
  Рип’янський Олег Григорович
  Романчук Сергій Ігорович
  Сорока Дмитро Миколайович
  Старовойтенко Богдан Ігорович
  Тарасюк Сергій Павлович
  Тарчан Ігор Іванович
  Телещук Юрій Олегович
  Чичелюк Тарас Олександрович
  Шинкар Юрій Іванович
  30.06.-12.07. 2015 р.Навчальна практика студентів:
  Студенти 4-го курсу напрямків підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики: Глотов В.М.
  Технічне забезпечення практики: Ільків Т.Я, Шийка П. І.
  Студенти групи ГІС-4, які пройшли практику
  1 Бердар Федір Васильович
  2 Головко Олексій Володимирович
  3 Грицина Тетяна Володимирівна
  4 Довбиш Богдан Олегович
  5 Ковальчук Тарас Ігорович
  6 Коровіцький Михайло Аркадійович
  7 Кравчук Юрій Вікторович
  8 Крутій Тетяна Володимирівна
  9 Марко Олег Іванович
  10 Матіїшин Володимир Романович
  11 Пелехан Лідія Михайлівна
  12 Тетерук Данило Леонідович
  13 Тимчишин Марія Орестівна
  14 Трачук Іван Миколайович
  15 Шарко Степан Андрійович

  Студенти групи ФТМ-4, які пройшли практику
  1 Гайдук Ольга Миколаївна
  2 Груник Юрій Ігорович
  3 Заліщук Ігор Васильович
  4 Збишко Мирослав Васильович
  5 Кісь Юрій Андрійович
  6 Колодій Руслан Михайлович
  7 Котубей Владислав Михайлович
  8 Старовойтенко Богдан Ігорович
  9 Чичелюк Тарас Олександрович
  1.07. 2015 р.Відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата технічних наук: Долинська Ірина Володимирівна, Поліщук Богдан Васильович
  1.07. 2015 р.На посаду інженера зараховано Яхторович Ольгу Віталіївну
  22-24.12.2015 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» отримали:
  1. Андрусяк Дмитро Іванович
  2. Беньо Володимир Богданович
  3. Борисюк Наталія Дмитрівна
  4. Веклюк Вікторія Василівна
  5. Глушко Ігор Васильович
  6. Денис Юлія Валеріївна
  7. Якимів Іванна Ігорівна
  8. Ковальчук Наталія Анатоліївна
  9. Морис Дар’я Ігорівна
  10. Мадяр Юдіта Володимирівна
  11. Олієвська Орися Сергіївна
  12. Стусяк Юрій Тарасович
  13. Суфеляк Мирослав Іванович
  14. Хала Олесь Володимирович

  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010106 «Фотограмметрія та дистанційне зондування» отримали:

  1. Абрамчук Юлія Сергіївна
  2. Бабій Волоимир Олегович
  3. Бакало Тарас Іванович
  4. Богун Ярослав Андрійович
  5. Бучинська Роксолана Олегівна
  6. Газдаг Міклош Людвигович
  7. Задорожний Михайло Романович
  8. Запотіцький Василь Васильович
  9. Ілюк Василь Васильович
  10. Контний Тарас Михайлович
  11. Романенко Дмитро Анатолійович
  12. Ставовий Андрій Русланович
  13. Тимчишин Ірина Степанівна
  14. Шкомар Маргарита Павлівна
  15. Шкромида Микола Володимирович
  16. Федєшов Денис Олександрович

  Група ГІС-4:
  21. Андрусяк Дмитро Іванович
  22. Бакало Тарас Іванович
  23. Банет Ірина Василівна
  24. Беньо Володимир Богданович
  25. Борисюк Наталія Дмитрівна
  26. Бучинська Роксолана Олегівна
  27. Веклюк Вікторія Василівна
  28. Волкодав Олександра Олесандрівна
  29. Газдаг Міклош Людвигович
  30. Глушко Ігор Васильович
  31. Денис Юлія Валеріївна
  32. Кобзей Іванна Ігорівна
  33. Ковальчук Наталія Анатоліївна
  34. Кулініч Дар’я Ігорівна
  35. Лопушанська Юлія Миколаївна
  36. Мадяр Юдіта Володимирівна
  37. Мороз Юлія Ігорівна
  38. Олієвська Орися Сергіївна
  39. Стусяк Юрій Тарасович
  1.10.2015р.Поновлено на посаду доцента Іванчука Олега Михайловича після навчання в докторантурі НУ «ЛП»
  13.10.2015 р.Колб Ігор Захарович Зарахований до докторантури НУ «ЛП»
  27.10.2015 р.Помер Гудз Іван Михайлович (16.03.1923 р. – 27.10.2015 р.) відомий український геодезист-картограф
  28.12.2015 р.Відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата технічних наук: Бабушка Андрій Васильович, Четверіков Борис Володимирович
  30.06.2016 р.Випуск бакалаврів.
  Група ФТМ-4:
  1 Бердар Федір Васильович
  2 Головко Олексій Володимирович К
  3 Грицина Тетяна Володимирівна
  4 Довбиш Богдан Олегович
  5 Ковальчук Тарас Ігорович
  6 Коровіцький Михайло Аркадійович
  7 Кравчук Юрій Вікторович
  8 Крутій Тетяна Володимирівна
  9 Марко Олег Іванович
  10 Матіїшин Володимир Романович К
  11 Пелехан Лідія Михайлівна
  12 Тетерук Данило Леонідович
  13 Тимчишин Марія Орестівна
  14 Трачук Іван Миколайович
  15 Шарко Степан Андрійович

  Група ГІС-4:
  1 Гайдук Ольга Миколаївна
  2 Груник Юрій Ігорович К
  3 Заліщук Ігор Васильович К
  4 Збишко Мирослав Васильович К
  5 Кісь Юрій Андрійович К
  6 Колодій Руслан Михайлович К
  7 Котубей Владислав Михайлович
  8 Старовойтенко Богдан Ігорович К
  9 Чичелюк Тарас Олександрович К
  Навчальна практика студентів:
  Студенти 4-го курсу напрямків підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики: Глотов В.М.
  Технічне забезпечення практики: Ільків Т.Я, Шийка П. І.
  Студенти групи ГІС-4, які пройшли практику
  1 Багрій Роман Ігорович
  2 Баран Володимир Мирославович
  3 Бігун Іванна Михайлівна
  4 Діскаленко Наталія Володимирівна
  5 Карватка Дмитро Олегович
  6 Лемега Галина Вікторівна
  7 Лівошук Ірина Леонідівна
  8 Озарків Ігор Степанович
  9 Онуфрак Катерина Романівна
  10 Паштетник Оксана Тарасівна
  11 Радзій Ірина Сергіївна
  12 Томаш Олександра Вікторівна
  13 Фарилевич Остап Романович
  14 Шевчук Ольга Сергіївна
  15 Штангрет Роман Олегович
  16 Яворський Петро Мирославович
  17 Янчук Христина Ігорівна

  Студенти групи ФТМ-4, які пройшли практику
  1 Гузь Дмитро Олександрович
  2 Карплюк Андрій Степанович
  3 Кіров Данило Євгенович
  4 Мачевський Іван Іванович
  5 Мота Михайло Ігорович
  6 Процюк Дмитро Іванович
  7 Рисак Василь Володимирович
  8 Рябчук Андрій Олександрович
  9 Стесович Тетяна Михайлівна
  10 Струк Назарій Богданович
  11 Шава Олександр Володимирович
  21.09.2016 р.Відбулась презентація колективної монографії кафедри:
  Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій: монографія / О.Л. Дорожинський, Х.В. Бурштинська, В.М. Глотов та ін. ; за ред. О. Дорожинського. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 400 с.
  Автори: О.Л.Дорожинський, Х.В. Бурштинська, В.М. Глотов, Н.З. Грицьків, О.О. Дорожинська, І.З. Колб, З.О. Кузик, Б.В., Поліщук, М.Т. Процик, Р.М. Тукай, О.В. Тумська, Б.В. Четверіков, В.М. Шевчук