Мова

Останні коментарі

  Хронологія кафедри

  ДатаПодія
  червень 1961Відбувся І випуск інженерів аерофотогеодезистів. На цей час випусковою кафедрою була кафедра «Інженерної геодезії та аерофотогеодезії»
  червень 1963Кафедру інженерної геодезії і аерофотогеодезії розділено на дві кафедри – інженерної геодезії та аерофотогеодезії (наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР №323 від 12.06.1963р. та наказ по ЛПІ №558 від 27.06.1963р.) Завідувачем кафедри інженерної геодезії залишився професор І. Ф. Монін. Завідувачем кафедри аерофотогеодезії обрано доцента О. С. Лисичанського. У 1967-1988 рр. кафедру очолив професор Віктор Якович Фінковський (12.07.1913-06.09.2002), а у 1988-1989 рр. тимчасово – декан ГФ доцент М. І. Кравцов. Від 1989р. завідувач – професор Олександр Людомирович Дорожинський (04.02.1941р.)
  1964Вийшов у м.Львові перший випуск республіканського міжвідомчого науково-технічного збірника «Геодезия, картография и аэрофотосъёмка» (від 1993р. – «Геодезія, картографія і аерофотознімання»). Відповідальний редактор збірника – професор А. Д. Моторний. Згодом відповідальними редакторами були доцент Д. І. Масліч, доцент М. І. Кравцов і професор П. М. Зозуляк. 3 2007 р. відповідальний редактор збірника – професор К. Р. Третяк.
  1967захистив кандидатську дисертацію Гук П.Д. на тему: «Пространственное фототриангулирование с использованием измеренных в полете базисов и межмаршрутных связей» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1 вересня 1971Асистентом кафедри геодезії після закінчення аспірантури зараховано Христину Василівну Бурштинську (02.12.1940). 3 січня 1973 р. – асистент (згодом ст. викл., доц., проф.) кафедри «Фотограмметрії та геоінформатики»
  (Аерофотогеодезія до 2002 р.)
  26 квітня 1972за спеціальністю 05.501 – «Аерофототопографія» захистив кандидатську дисертацію Дорожинський Олександр Людомирович на тему: «Уравнивание элементов взаимного и внешнего ориентирования аэроснимков при построении блочной аерофототриангуляции» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1973за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистила кандидатську дисертацію Бурштинська Христина Василівна (випускник кафедри ) на тему: «Исследование статистическим методом влияния случайных ошибок на точность построения пространственных фототриангуляционных одномаршрутных сетей» (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  червень
  1974
  У Московському інституті інженерів геодезії, аерофотознімання і картографії (МІІГАіК) захистив докторську дисертацію Лисичанський Олексій Станіславович на тему: «Объединённые системы конформных и эквивалентных картографических проекций»
  15 квітня 1976за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Рудий Роман Михайлович на тему: «Некоторые вопросы исследования универсальных фотограмметрических приборов» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1980за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистила кандидатську дисертацію Міщенко Іда Іванівна на тему: «Деформация маршрутной сети аэрофототриангуляции под влиянием систематических ошибок снимка» (МІІГАіК) (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1981за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Мельник Володимир Миколайович на тему: «Фотограмметрическая обработка снимков, полученных на растровом электронном микроскопе» (МІІГАіК) (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1982за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Гринюк Мигаль Янонович на тему: «Розробка і дослідження методу оперативного контролю передпосівного планування рисових генів, заснованого на застосуванні матеріалів аерофотознімання і використання лазерної системи» (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1983за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Гринюк Мигель Яношович на тему: «Разработка и исследование метода оперативного контроля предпосевной планировки рисовых чеков, основанного на применении материалов аэрофотосъемки и использовании лазерной системы» (МІІГАіК) (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  19 лютого 1986за спеціальністю 05.24.02 – «Аерофотознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Алябьєв Олександр Олександрович на тему: «Разработка и экспериментальное исследование способа использования опознаков топографических съемок прошлых лет при создании карт в масштабе 1:10000» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  26 червня 1987На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Любімов Ігор Миколайович на тему: «Исследование аналитического метода построения цифровой модели трассы газопровода по материалам аэрофотосъемки»
  (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1 серпня 1987Зарахований на посаду стажиста-викладача Процик М. Т. (випускник кафедри «Аерофотогеодезії» 1987 року)
  21 жовтня 1987На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Турук Дмитро Миколайович на тему: «Разработка способа определения деформаций бортов карьера по материалам специальной фототеодолитной съемки» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я., консультант к.т.н., доцент Дорожинський О. Л.)
  лютий 1988На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Прохоренко Віктор Іванович на тему: «Разработка технологии изготовления фотопланов по длиннофокусным перспективным космическим снимкам» (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  14 жовтня 1988На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив докторську дисертацію Дорожинський Олександр Людомирович на тему: «Теория и технология методов аналитической фотограмметрии в автоматизированных геологических комплексах и системах»
  6 жовтня 1989На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Смірнов Євген Іванович на тему: «Разработка и исследование способа фототеодолитной съемки по корректурным направлениям и применение его в маркшейдерском деле» (науковий керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  1 червня 1990На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистила кандидатську дисертацію Тумська Ольга Володимирівна на тему: «Компьютерная технология построения и отображения цифровых моделей геологических объектов на основе наземной фототриангуляции»
  (керівник д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  1 червня 1990На спеціалізованій Вчені раді Д.068.36.02 Львівського політехнічного інституту за спеціальністю 05.24.02 – «Аерознімання, фотограмметрія, фототопографія» захистив кандидатську дисертацію Глотов Володимир Миколайович на тему: «Разработка и исследование способов определения элементов внутреннего ориентирования фототеодолитных камер» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  19 серпня 1992Створений Державний університет «Львівська політехніка». Постанова Кабінету Міністрів України №
  Наказ Міністерства освіти України №
  1995На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив докторську дисертацію Мельник Володимир Миколайович на тему: «Теорія і практика фотограмметричних методів в електронно-мікроскопічних» (науковий консультант д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  12 листопада 1999На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Рудий Роман Михайлович на тему: «Методи дослідження рельєфу земної поверхні»
  28 жовтня 2000На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Іванчук Олег Михайлович на тему: «Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікроскопах» (керівник д.т.н., професор Фінковський В. Я.)
  2000Створений Національний університет «Львівська політехніка». Статус Національного наданий указом президента України 11 вересня 2000р. №1059/2000.
  Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2000р. №505
  11 червня 2002Кафедра «Аерофотогеодезії» перейменована на кафедру «Фотограмметрія та геоінформатики». Наказ університету №113-07 від 21.06.2002р.
  7 листопад 2003На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистила докторську дисертацію Бурштинська Христина Василівна на тему: «Теоретичні методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та карто метричними даними» (науковий консультант д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  11 березня 2004На спеціалізованій Вчені раді Д.26.163.01 при Інституті географії НАН України за спеціальністю 11.00.12 – «Географічна картографія» захистив кандидатську дисертацію Алі Махмуд Хасан Фаргал на тему: «Географічне картографування Йорданії: становлення і застосування»
  12 листопада 2004На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Шкурченко Юрій Володимирович на тему: «Фотограмметричне калібрування знімків при побудові мереж аналітичної фототріангуляції» (керівник д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  10 листопада 2006На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія» захистив кандидатську дисертацію Заяць Олександр Степанович (випускник кафедри ) на тему: «Моделювання топографії, будови та внутрішнього гравітаційного поля місяця» (науковий керівник д.ф-м.н., професор Зазуляк П. М.)
  2007На спеціалізованій Вченій раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.02 – «Фотограмметрія та картографія» захистив докторську дисертацію Глотов Володимир Миколайович на тему: «Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів» (науковий консультант д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  2007Зарахований на посаду інженера Четверіков Борис Володимирович. (випускник кафедри «Фотограмметрії та геоінформатики» 2007 року)
  18-20 червня 2009Проведена Міжнародна конференція «Культурний ландшафт і науки про Землю – основні завдання та шляхи вирішення»
  1 липня 2010На спеціалізованій Вчені раді Д.26.056.09 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 05.24.04 - «Кадастр та моніторинг земель» захистила кандидатську дисертацію Волчко Євгенія Петрівна (випускник кафедри ) на тему: «Дослідження техногенного впливу на ринкову вартість земельних ділянок в межах населених пунктів» (науковий керівник д.т.н., професор Лященко А. А.)
  3 липня 2010На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.13 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.04 – «Кадастр та моніторинг земель» захистив кандидатську дисертацію Почкін Сергій Володимирович на тему: «Критерії оцінки аерокосмічних зображень для картографічного забезпечення кадастрових робіт» (науковий керівник д.т.н., професор Дорожинський О.Л.)
  21 жовтня 2011На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Шевчук Володимир Миколайович на тему: «Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання» (науковий керівник д.т.н., професор Бурштинська Х. В.)
  9 липня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Процик Михайло Теодорович (випускник кафедри ) на тему: «Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів» (науковий керівник д.т.н., професор Дорожинський О. Л.)
  9 липня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Ломпас Олександр Васильович (випускник кафедри ) на тему: «Оптимізація геодезичних і гідрографічних робіт для визначення замулення водосховищ» (науковий керівник д.т.н., професор Третяк К. Р.)
  10 липня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистила кандидатську дисертацію Пащетник Олеся Дмитрівна (випускник кафедри ) на тему: «Розробка та дослідження способів визначення елементів внутрішнього орієнтування неметричних цифрових знімальних камер» (науковий керівник д.т.н., професор Глотов В. М.)
  10 липня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.04 – «Кадастр і моніторинг земель» захистила кандидатську дисертацію Лудчак Оксана Євгенівна на тему: «Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт» (науковий керівник д.т.н., професор Бурштинська Х. В.)
  вересень 2012Зарахований на посаду асистента кафедри «Фотограмметрії та геоінформатики» Четверіков Борис Володимирович
  4 жовтня 2012Зарахований на посаду інженера Топоровський М. Б. (випускник кафедри «Системи автоматизованого проектування» 2012 року)
  12 жовтня 2012На спеціалізованій Вчені раді Д.35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.24.01 – «Геодезія, фотограмметрія та картографія» захистив кандидатську дисертацію Тукай Ришард Мацєй на тему: «Розробка фотограмметричної методики оцінки стану територій з існуючими загрозами повеневих процесів» (науковий керівник д.т.н., професор
  Дорожинський О. Л.)
  13 червня 2013р.Започаткована книга пам’ятних дат кафедри фотограмметрії та геоінформатики. Відповідальним за її ведення призначено Долинську І.В.
  13-15 червня 2013р.Проведена VII Міжнародна науково-технічна конференція «Кадастр, фотограмметрія та геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку».
  Конференція присвячена 50-річчю кафедри фотограмметрії та геоінформатики Національного університету «Львівська політехніка».
  Видано Істрико-бібліографічний нарис «Кафедра фотограмметрії та геоінформатики. 50 років».
  4 грудня 2013 р. Зараховано до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 05.24.01–Геодезія, фотограмметрія та геоінформатика:
  1. Марусаж Христина Іванівна – науковий керівник Глотов Володимир Миколайович
  2. Пашко Остап Васильович – науковий кервник Бурштинська Христина Василівна
  11-13 грудня 2013 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» отримали:
  1. Воржеїнова Наталія Олександрівна
  2. Горлатова Вікторія Олександрівна
  3. Гуніна Алла Вікторівна
  4. Марусаж Христина Іванівна
  5. Бардиш Борис Олегович
  6. Безп’ята Христина Любомирівна
  7. Бойко Христина Романівна
  8. Бойцун Тарас Петрович
  9. Жук Дмитро Зеновійович
  10. Іщенко Іван Анатолійович
  11. Казнох Юлія Ігорівна
  12. Кульпа Зоряна Володимирівна
  13. Романюк Оксана Василівна
  14. Свалявчик Михайло Петрович
  15. Томашевська Олена Олександрівна
  16. Фіковська Олена Анатоліївна
  17. Цюпак Андрій Романович
  18. Яцишен Сергій Дем’янович
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010106 «Фотограмметрія та дистанційне зондування» отримали:
  1. Баштинський Максим Сергійович
  2. Билов Михайло-Юрій Сергійович
  3. Бондур Інна Леонідівна
  4. Вікович Тарас Володимирович
  5. Гончаренко Галина Іванівна
  6. Микичак Юлія Ярославівна
  7. Польовий Роман Михайлович
  8. Троп Андрій Вікторович
  9. Федьорко Юлія Петрівна
  10. Фесикова Тетяна Володимирівна
  11. Химин Оксана Ігорівна
  12. Шуманська Надія Михайлівна
  13. Янушевич Юлія Ярославівна
  З лютого 2014 р.На посаду асистента кафедри зараховано Долинську Ірину Володимирівну
  4 лютого 2014 р.Видано конспект лекцій: Колб І.З. Геоінформаційне картографування: конспект лекцій для студентів базового напрямку 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності 08010105 «Геоінформаційні системи і технології». – Львів: Видвництво Львівської політехніки, 2013. – 156 с.
  10 лютого 2014 р.Видано підручник: Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 316 с.
  БУРШТИНСЬКА Христина Василівна
  Доктор технічних наук, професор. Працює на кафедрі фотограмметрії та геоінформатики Національного університету "Львівська політехніка". Автор 140 наукових та науково-методичних праць, зокрема англійською, німецькою, польською, російською мовами.
  Автор підручника "Аерофотографія" (1999), співавтор "Геодезичного енциклопедичного словника" (2001), навчального посібника "Аерокосмічні знімальні системи" (2010), монографії "Беспилотные авиационные комплексы" (2012).
  Сфера наукових інтересів: фотограмметричні методи дослідження земної поверхні, теоретичні підходи та технологічні аспекти побудови цифрових моделей рельєфу, фізичні основи аерокосмічного знімання.
  СТАНКЕВИЧ Сергій Арсенійович
  Головний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України. Доктор технічних наук. Співавтор понад 150 наукових праць, серед яких 8 монографій, 3 навчальні посібники, 25 патентів на винаходи.
  Сфера наукових інтересів: фізичні засади, методи та задачі дистанційного зондування Землі, конструкція та оцінювання оптико-електронних знімальних систем, тематична обробка багато- та гіперспектральних аерокосмічних зображень.
  23-25 квітня 2014р.GEOFORUM-2014. 19-та Міжнародна науково-технічна конференці, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України.
  З доповідями виступили:
  1. Бурштинська Х.В., Бабушка А. Розрахунок енергії повернутого лазерного імпульсу при скануванні водних об’єктів
  2. Бурштинська Х.В., Поліщук Б. Гібридна класифікація лісів за космічними знімками високого розрізнення
  3. Глотов В.. ЦерклевичА, Збруцький О., Колісніченко В., Прохорчук А., Карнаушенко Р., Галецький В. Аналіз і перспективи аерознімання з безпілотного літального апарата
  4. Колб І. Геоінформаційний аналіз проекту розбудови вітропарків у Прикарпатті
  5. Марусаж Х. Аналіз сучасних методів дослідження кількісних параметрів льодовиків
  6. Третяк К., Глотов В. Попередні результати роботи співробітників Національного університету «Львівська політехніка» на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» у 2014р.
  30.06.2014 р.Випуск бакалаврів.
  Група ФТМ-4:
  1. Шкомар Маргарита Павлівна
  2. Хоташко Надія Андріївна
  3. Тимчишин Ірина Степанівна
  4. Абрамчук Юлія Сергіївна
  5. Бабій Волоимир Олегович
  6. Задорожний Михайло Романович
  7. Петрів Марта Орестівна
  8. Запотіцький Василь Васильович
  9. Романенко Дмитро Анатолійович
  10. Лехновський Олег Романович
  11. Ілюк Василь Васильович
  12. Ставовий Андрій Русланович
  13. Шкромида Микола Володимирович
  14. Тарганська Олена Віталіївна
  15. Богун Ярослав Андрійович
  16. Контний Тарас Михайлович
  17. Пікалюк Валерій Олександрович

  Група ГІС-4:
  1. Лопушанська Юлія Миколаївна
  2. Стусяк Юрій Тарасович
  3. Ковальчук Наталія Анатоліївна
  4. Денис Юлія Валеріївна
  5. Борисюк Наталія Дмитрівна
  6. Кобзей Іванна Ігорівна
  7. Олієвська Орися Сергіївна
  8. Бучинська Роксолана Олегівна
  9. Мадяр Юдіта Володимирівна
  10. Веклюк Вікторія Василівна
  11. Газдаг Міклош Людвигович
  12. Мороз Юлія Ігорівна
  13. Беньо Володимир Богданович
  14. Кулініч Дар’я Ігорівна
  15. Глушко Ігор Васильович
  16. Андрусяк Дмитро Іванович
  17. Волкодав Олександра Олесандрівна
  18. Банет Ірина Василівна
  19. Бакало Тарас Іванович
  20. Гоян Дмитро Миколайович
  27.06-28.06 2014р.Відбулось виїзне засідання кафедри в навчально-науковому геоінформаційному центрі, смт. Східниця.
  (Фото і відеозвіт – Грицьків Н.З.)
  30.06.-12.07. 2014 р.Навчальна практика студентів:
  Вперше студенти 4-го курсу напрямків підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики: Глотов В.М.
  Технічне забезпечення практики: Ільків Т.Я, Шийка П. І.
  Студенти групи ГІС-4, які пройшли практику
  1 Андрухович Михайло Михайлович
  2 Барнич Олег Юрійович
  3 Басараб Марія Михайлівна
  4 Бойчук Дмитро Ярославович
  5 Валило Богдан Степанович
  6 Васюхник Олександр Віталійович
  7 Водько Оксана Іванівна
  8 Волинський Дмитро Володимирович
  9 Гайналій Василь Васильович
  10 Гнатюк Павло Ігорович
  11 Гоч Леся Миколаївна
  12 Женчук Андрій Ігорович
  13 Карпа Іван Романович
  14 Ковальчук Роман Валерійович
  15 Лайкун Любомир Юрійович
  16 Михалюк Віталій Степанович
  17 Олійник Василь Леонідович
  18 Пилипень Юрій Володимирович
  19 Плисківська Анастасія Сергіївна
  20 Пліщук Христина Михайлівна
  21 Сорока Олеся Вікторівна
  22 Чепіль Руслана Юріївна
  23 Штаба Інна Володимирівна

  Студенти групи ФТМ-4, які пройшли практику
  1 Гоблик Василь Васильович
  2 Ільницький Іван Васильович
  3 Кобринський Віктор Мирославович
  4 Костюк Наталія Зіновіївна
  5 Лисович Василь Григорович
  6 Логацький Руслан Олександрович
  7 Рега Роман Андрійович
  8 Рип’янський Олег Григорович
  9 Романчук Сергій Ігорович
  10 Сорока Дмитро Миколайович
  11 Старовойтенко Богдан Ігорович
  12 Тарасюк Сергій Павлович
  13 Тарчан Ігор Іванович
  14 Телещук Юрій Олегович
  15 Чичелюк Тарас Олександрович
  16 Шинкар Юрій Іванович
  17.10.2014-30.06.2015 р.На посаду асистента кафедри зараховано Смолій Катерину Богданівну
  2014 рВидано моногріфію:
  Глотов В. М., Пащетник О. Д. Монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 104 с.
  Викладено способи визначення елементів внутрішнього орієнтування (координат головної точки, фокусної віддалі та еквівалентної фокусної віддалі варіооб’єктива) та дисторсії цифрових неметричних знімальних камер, що відрізняються від відомих тим, що їх можна реалізувати за допомогою простого та недорогого обладнання, поширених в топографо-геодезичному (фотограмметричному) виробництві уніфікованих пристроїв і приладів.
  Наведено практичні приклади визначення елементів внутрішнього орієнтування і дисторсії об’єктивів деяких сучасних цифрових неметричних знімальних камер.
  Для інженерно-технічних працівників, що займаються дослідженням і калібруванням наземної та аерознімальної апаратури і фотограмметричною обробкою цифрових знімків; може слугувати навчальним посібником з курсу «Прикладна фотограмметрія» для студентів спеціальності «Фотограмметрія і дистанційне зондування.
  Про авторів
  ГЛОТОВ Володимир Миколайович
  Доктор технічних наук, професор кафедри фотограмметрії та геоінформатики Львівської політехніки. Основний напрям наукової діяльності – прикладна фотограмметрія та її застосування у кінематичних процесах.
  Протягом останніх 30 років виконував аерознімання на територіях України і Таджикистану. Брав участь у науково-дослідних експедиціях в Антарктиду (2002, 2003, 2005, 2013), де очолював топографо-геодезичні загони.
  Автор понад 165 наукових і навчально-методичних праць, автор і співавтор 13 патентів України на винаходи.
  ПАЩЕТНИК Олеся Дмитрівна
  Кандидат технічних наук. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (автоматизованих систем управління) Наукового центру сухопутних військ Академії сухопутних військ.
  Автор 30 науково-технічних праць та 3 патентів України на винаходи.
  2014 рВидано підручник:
  Дорожинський О. Л.Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 96 с.
  Подано теоретичні засади наземного лазерного сканування, проаналізовано вплив різноманітних чинників на точність отримання кінцевої продукції, передусім просторових координат точок об’єкта. Описано основні типи сканерів, подано їх технічні характеристики. Звернено увагу на методику калібрування сканерних систем та висвітлено методи калібрування та самокалібрування. Наведено зразки опрацювання даних сканування в різних прикладних сферах.
  Посібник призначений для студентів ВНЗ магістерського рівня підготовки напряму “Геодезія, картографія та землеустрій”. Може бути корисним для аспірантів, докторантів та фахівців, що займаються використанням наземного лазерного сканування у різних галузях науки і практики.
  9.12.2014 рЗараховано до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 05.24.01–Геодезія, фотограмметрія та геоінформатика:
  1. Гуніна Алла Вікторівна – науковий керівник Глотов Володимир Миколайович
  9-11.12. 2014 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» отримали:
  1. Ворко Наталія Остапівна
  2. Галінка Антон Зіновійович
  3. Гут Мар’яна Іванівна
  4. Доскіч Софія Василівна
  5. Дубинін Дмитро Євгенович
  6. Іващенко Світлана Олегівна
  7. Каспрук Володимир Андрійович
  8. Костик Наталія Михайлівна
  9. Лабівський Роман Михайлович
  10. Мовчко Леся Миколаївна
  11. Молявко Надія Юріївна
  12. Назарук Микола Ярославович
  13. Рубаха Олена Петрівна
  14. Сеничак Іванна Євгенівна
  15. Скрипник Наталія Ігорівна
  16. Танчак Віта Володимирівна
  17. Каспрук Ілона Володимирівна - спеціаліст (екстернат)

  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010106 «Фотограмметрія та дистанційне зондування» отримали:
  1. Баняс Олександр Ярославович
  2. Бочкор Іван Васильович
  3. Булак Ігор Миколайович
  4. Веселовська Наталія Ярославівна
  5. Гищин Роман Михайлович
  6. Кисільова Юлія Юріївна
  7. Мандзюк Богдан Миколайович
  8. Марковський Антон Олегович
  9. Пришляк Олена Олегівна
  10. Сапій Ольга Михайлівна
  11. Сваток Володимир Васильович
  12. Чех Володимира Михайлівна
  10.12.2014 р.Підручник Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 316 с. здобув 1 премію в конкурсі Національного університету «Львівська політехніка» на кращий підручник.
  2015 р.Видано підручник:
  Дорожинський О. Л. Монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 144 с.
  У монографії наведено теорію аналітичної фотограмметрії та розв’язок основних фотограмметричних задач, що є математичним фундаментом цифрової фотограмметрії, базового програмного забезпечення для цифрових фотограмметричних станцій. Подано теоретичні підходи до розв’язання задач космічної фотограмметрії, розглянуто сучасні методи опрацювання космічних зображень з метою картографування поверхонь Землі та інших планет.
  Для студентів, магістрів, докторантів, науковців і практиків, які займаються використанням методів фотограмметрії та дистанційного зондування у різних сферах наукових досліджень та прикладного застосування.
  22-24 квітня 2015р.GEOFORUM-2015. 20-та Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена професійному святу працівників геології, геодезії і картографії України.
  З доповідями виступили:
  1. Іванчук О. Особливості калібрування геометричних спотворень цифрових РЕМ-зображень, отриманих на різних РЕМ
  2. Бурштинська Х., Шевчук В. Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями
  3. Бурштинська Х., Мадяр Ю., Поліщук Б. Постобробка класифікованих зображень лісових масивів
  4. Глотов В., Гуніна А. Аналіз приладів, технології та дослідження точності створення картографічних матеріалів за допомогою БПЛА Trimble UX5
  5. Долинська І. Метод врахування аерозольної складової для покращення якості космічних знімків
  6. Кузик З. Віртуальний тур як засіб документування об’єктів культурної спадщини
  7. Абдаллах Р. Оцінка точності топографічних растрових карт Іраку
  8. Марусаж Х. Аналіз сучасних методів дослідження кількісних параметрів льодовиків
  22 квітня 2015р.Четверікова Б.В. нагороджено відзнакою ІІІ ступеня ”За заслуги в геодезії і картографії” (Заохочувальна відзнака Українського товариства геодезії і картографії (УТГК))
  30.06.2015 р.Випуск бакалаврів.
  Група ФТМ-4:
  1.
  Андрухович Михайло Михайлович
  Барнич Олег Юрійович
  Басараб Марія Михайлівна
  Бойчук Дмитро Ярославович
  Валило Богдан Степанович
  Васюхник Олександр Віталійович
  Водько Оксана Іванівна
  Волинський Дмитро Володимирович
  Гайналій Василь Васильович
  Гнатюк Павло Ігорович
  Гоч Леся Миколаївна
  Женчук Андрій Ігорович
  Карпа Іван Романович
  Ковальчук Роман Валерійович
  Лайкун Любомир Юрійович
  Михалюк Віталій Степанович
  Олійник Василь Леонідович
  Пилипень Юрій Володимирович
  Плисківська Анастасія Сергіївна
  Пліщук Христина Михайлівна
  Сорока Олеся Вікторівна
  Чепіль Руслана Юріївна
  Штаба Інна Володимирівна

  Група ГІС-4:
  2.
  Лайкун Любомир Юрійович
  Гоблик Василь Васильович
  Ільницький Іван Васильович
  Кобринський Віктор Мирославович
  Костюк Наталія Зіновіївна
  Лисович Василь Григорович
  Логацький Руслан Олександрович
  Рега Роман Андрійович
  Рип’янський Олег Григорович
  Романчук Сергій Ігорович
  Сорока Дмитро Миколайович
  Старовойтенко Богдан Ігорович
  Тарасюк Сергій Павлович
  Тарчан Ігор Іванович
  Телещук Юрій Олегович
  Чичелюк Тарас Олександрович
  Шинкар Юрій Іванович
  30.06.-12.07. 2015 р.Навчальна практика студентів:
  Студенти 4-го курсу напрямків підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики: Глотов В.М.
  Технічне забезпечення практики: Ільків Т.Я, Шийка П. І.
  Студенти групи ГІС-4, які пройшли практику
  1 Бердар Федір Васильович
  2 Головко Олексій Володимирович
  3 Грицина Тетяна Володимирівна
  4 Довбиш Богдан Олегович
  5 Ковальчук Тарас Ігорович
  6 Коровіцький Михайло Аркадійович
  7 Кравчук Юрій Вікторович
  8 Крутій Тетяна Володимирівна
  9 Марко Олег Іванович
  10 Матіїшин Володимир Романович
  11 Пелехан Лідія Михайлівна
  12 Тетерук Данило Леонідович
  13 Тимчишин Марія Орестівна
  14 Трачук Іван Миколайович
  15 Шарко Степан Андрійович

  Студенти групи ФТМ-4, які пройшли практику
  1 Гайдук Ольга Миколаївна
  2 Груник Юрій Ігорович
  3 Заліщук Ігор Васильович
  4 Збишко Мирослав Васильович
  5 Кісь Юрій Андрійович
  6 Колодій Руслан Михайлович
  7 Котубей Владислав Михайлович
  8 Старовойтенко Богдан Ігорович
  9 Чичелюк Тарас Олександрович
  1.07. 2015 р.Відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата технічних наук: Долинська Ірина Володимирівна, Поліщук Богдан Васильович
  1.07. 2015 р.На посаду інженера зараховано Яхторович Ольгу Віталіївну
  22-24.12.2015 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» отримали:
  1. Андрусяк Дмитро Іванович
  2. Беньо Володимир Богданович
  3. Борисюк Наталія Дмитрівна
  4. Веклюк Вікторія Василівна
  5. Глушко Ігор Васильович
  6. Денис Юлія Валеріївна
  7. Якимів Іванна Ігорівна
  8. Ковальчук Наталія Анатоліївна
  9. Морис Дар’я Ігорівна
  10. Мадяр Юдіта Володимирівна
  11. Олієвська Орися Сергіївна
  12. Стусяк Юрій Тарасович
  13. Суфеляк Мирослав Іванович
  14. Хала Олесь Володимирович

  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010106 «Фотограмметрія та дистанційне зондування» отримали:

  1. Абрамчук Юлія Сергіївна
  2. Бабій Волоимир Олегович
  3. Бакало Тарас Іванович
  4. Богун Ярослав Андрійович
  5. Бучинська Роксолана Олегівна
  6. Газдаг Міклош Людвигович
  7. Задорожний Михайло Романович
  8. Запотіцький Василь Васильович
  9. Ілюк Василь Васильович
  10. Контний Тарас Михайлович
  11. Романенко Дмитро Анатолійович
  12. Ставовий Андрій Русланович
  13. Тимчишин Ірина Степанівна
  14. Шкомар Маргарита Павлівна
  15. Шкромида Микола Володимирович
  16. Федєшов Денис Олександрович

  Група ГІС-4:
  21. Андрусяк Дмитро Іванович
  22. Бакало Тарас Іванович
  23. Банет Ірина Василівна
  24. Беньо Володимир Богданович
  25. Борисюк Наталія Дмитрівна
  26. Бучинська Роксолана Олегівна
  27. Веклюк Вікторія Василівна
  28. Волкодав Олександра Олесандрівна
  29. Газдаг Міклош Людвигович
  30. Глушко Ігор Васильович
  31. Денис Юлія Валеріївна
  32. Кобзей Іванна Ігорівна
  33. Ковальчук Наталія Анатоліївна
  34. Кулініч Дар’я Ігорівна
  35. Лопушанська Юлія Миколаївна
  36. Мадяр Юдіта Володимирівна
  37. Мороз Юлія Ігорівна
  38. Олієвська Орися Сергіївна
  39. Стусяк Юрій Тарасович
  1.10.2015р.Поновлено на посаду доцента Іванчука Олега Михайловича після навчання в докторантурі НУ «ЛП»
  13.10.2015 р.Колб Ігор Захарович Зарахований до докторантури НУ «ЛП»
  27.10.2015 р.Помер Гудз Іван Михайлович (16.03.1923 р. – 27.10.2015 р.) відомий український геодезист-картограф
  28.12.2015 р.Відбувся захист дисертаційних робіт на здобуття ступеня кандидата технічних наук: Бабушка Андрій Васильович, Четверіков Борис Володимирович
  30.06.2016 р.Випуск бакалаврів.
  Група ФТМ-4:
  1 Бердар Федір Васильович
  2 Головко Олексій Володимирович К
  3 Грицина Тетяна Володимирівна
  4 Довбиш Богдан Олегович
  5 Ковальчук Тарас Ігорович
  6 Коровіцький Михайло Аркадійович
  7 Кравчук Юрій Вікторович
  8 Крутій Тетяна Володимирівна
  9 Марко Олег Іванович
  10 Матіїшин Володимир Романович К
  11 Пелехан Лідія Михайлівна
  12 Тетерук Данило Леонідович
  13 Тимчишин Марія Орестівна
  14 Трачук Іван Миколайович
  15 Шарко Степан Андрійович

  Група ГІС-4:
  1 Гайдук Ольга Миколаївна
  2 Груник Юрій Ігорович К
  3 Заліщук Ігор Васильович К
  4 Збишко Мирослав Васильович К
  5 Кісь Юрій Андрійович К
  6 Колодій Руслан Михайлович К
  7 Котубей Владислав Михайлович
  8 Старовойтенко Богдан Ігорович К
  9 Чичелюк Тарас Олександрович К
  Навчальна практика студентів:
  Студенти 4-го курсу напрямків підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики: Глотов В.М.
  Технічне забезпечення практики: Ільків Т.Я, Шийка П. І.
  Студенти групи ГІС-4, які пройшли практику
  1 Багрій Роман Ігорович
  2 Баран Володимир Мирославович
  3 Бігун Іванна Михайлівна
  4 Діскаленко Наталія Володимирівна
  5 Карватка Дмитро Олегович
  6 Лемега Галина Вікторівна
  7 Лівошук Ірина Леонідівна
  8 Озарків Ігор Степанович
  9 Онуфрак Катерина Романівна
  10 Паштетник Оксана Тарасівна
  11 Радзій Ірина Сергіївна
  12 Томаш Олександра Вікторівна
  13 Фарилевич Остап Романович
  14 Шевчук Ольга Сергіївна
  15 Штангрет Роман Олегович
  16 Яворський Петро Мирославович
  17 Янчук Христина Ігорівна

  Студенти групи ФТМ-4, які пройшли практику
  1 Гузь Дмитро Олександрович
  2 Карплюк Андрій Степанович
  3 Кіров Данило Євгенович
  4 Мачевський Іван Іванович
  5 Мота Михайло Ігорович
  6 Процюк Дмитро Іванович
  7 Рисак Василь Володимирович
  8 Рябчук Андрій Олександрович
  9 Стесович Тетяна Михайлівна
  10 Струк Назарій Богданович
  11 Шава Олександр Володимирович
  21.09.2016 р.Відбулась презентація колективної монографії кафедри:
  Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій: монографія / О.Л. Дорожинський, Х.В. Бурштинська, В.М. Глотов та ін. ; за ред. О. Дорожинського. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 400 с.
  Автори: О.Л.Дорожинський, Х.В. Бурштинська, В.М. Глотов, Н.З. Грицьків, О.О. Дорожинська, І.З. Колб, З.О. Кузик, Б.В., Поліщук, М.Т. Процик, Р.М. Тукай, О.В. Тумська, Б.В. Четверіков, В.М. Шевчук
  7.12.2016 р.Святкування 200-річчя Національного університету «Львівська політехніка»
  7.12.2016 р.З нагоди 200-річчя від дня заснування Національного університету «Львівська політехніка» Указом Президента України Петра Порошенка орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня нагороджено професора кафедри фотограмметрії та геоінформатики, голову університетської «Просвіти» Христину Василівну Бурштинську.

  Офіційна довідка
  1961 року закінчила факультет геодезії Львівського політехнічного інституту. 2003-го захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними». Доктор технічних наук. Викладає курси: «Аерокосмічні знімальні системи», «Геоінформаційні системи та дистанційне зондування в задачах моніторингу», «Геоматика та дистанційні методи в дослідженні територій», «Фотограмметрія та дистанційне зондування».
  Є автором підручника, співавтором чотирьох підручників та посібників, енциклопедичного геодезичного словника, трьох монографій. Опублікувала 180 наукових та науково-методичних праць, зокрема англійською, німецькою, польською, російською мовами. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, експертної ради із архітектури, будівництва та геодезії МОН України.
  Відмінник освіти України, Почесний геодезист України, нагороджена Почесною грамотою ВР України, Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, член обласної ради Товариства «Просвіта».
  Постать в інтер’єрі альма-матер
  Її неможливо не помітити серед тисяч інших політехніків, які щодня поспішають у навчальні, наукові та інші підрозділи альма-матер. Величава постава, легка хода, бездоганний смак, лагідний погляд карих очей. Це ще неповний і тільки зовнішній портрет цієї непересічної особистості. Глибокими знаннями, мудрим, розважливим словом, вродженою шляхетністю, доброзичливістю і делікатністю вона давно і заслужено завоювала незаперечний авторитет і повагу студентів, колег, керівництва, широкої наукової і просвітянської громади університету, міста, країни.
  Ініціатор й організатор поїздок славними місцями України, сценарист і модератор великих, резонансних і менших, камерних університетських заходів, які збирають повні зали політехніків і гостей університету. Її доповіді і виступи до ювілеїв Шевченка, Франка, Лесі Українки та інших геніїв української і світової науки і культури, пересипані перлами цитат класиків і власними афоризмами, глибокими роздумами, алегоріями й аналогіями, западають у серця й душі слухачів, а опубліковані в газеті статті користуються попитом численних читачів.
  До її думки прислухаються як студенти, так і керівництво інституту й університету, обласна рада «Просвіти», без її участі не обходиться обговорення найважливіших подій в Політехніці.
  Штрихи до портрету
  Вперше про Христину Бурштинську я почула десь у 70-х роках минулого століття від тодішнього аспіранта-геодезиста Сашка Дрбала (нині науковця, який живе і працює в Празі). Він із подивом розповідав, що у них на факультеті є така викладачка, яка може годинами декламувати поетичні твори українських класиків, а «Кобзар» знає напам’ять ледь не весь.
  Доля звела мене з нею наприкінці 80-х років у Товаристві української мови (нині «Просвіта»). Христина Василівна разом з іншими ентузіастами спричинилася до створення і реалізації програми впровадження української мови в навчальний процес і документацію геть зрусифікованого тоді інституту, а відколи очолила Товариство – політехніки іншого голову вже й не уявляють.
  Коли на перших у Політехніці демократичних виборах ректора переміг світлої пам’яті Юрій Рудавський, Христина Бурштинська привітала його і сказала, що підтримувала іншого кандидата, але погоджується з вибором колективу і буде новому ректорові надійною опорою задля розвитку альма-матер і утвердження Української держави. І слова дотримала, бо люди пізнаються справами своїми.
  У рік, коли Україна відзначала 200-ліття Кобзаря, один студент висловився про те, що йому нецікавий Шевченко, чим викликав хвилю гніву й обурення на свою голову. А Христина Василівна тет-а-тет, ненав’язливо розповіла йому про роль Шевченка в історії України, прочитала кілька його поезій останніх років. Здивований юнак відверто визнав, що якби у нього в школі був такий учитель, як вона, то він перечитав би увесь «Кобзар» і ніколи не сказав би таких слів.
  Про сокровенне
  А тепер – бліц-інтерв’ю з нашою героїнею після церемонії вручення їй ордена.
  – Христино Василівно, як Ви сприйняли цю високу нагороду?
  – Не приховаю – втішилася, хоча щиро вважаю, що в Політехніці є багато достойних такої нагороди.
  – Чому Ви з таким багажем гуманітарних знань і літературним хистом обрали фах геодезиста? Чи не шкодуєте?
  – Це Доля. Я думаю, що вона була до мене ласкавою. Не уявляю собі життя без Львівської політехніки, без наших студентів, аспірантів, конференцій та диспутів, без мистецько-культурної атмосфери, що загалом стало основою мого життя. З надією і гордістю спостерігаю, скільки талановитої молоді навчається і працює в Політехніці, а додаткові вміння в нашій багатовекторній праці тільки допомагають.
  – Чи є у Вашому житті таке, що Ви хотіли або могли зробити, але не зробили?
  – Я виховувалася в дружній родині. Часто повертаюся в думках до отчого дому і бачу, як мама вранці запалює печі, відчуваю, як окутує нас від вранішньої стужі ковдрами і теплом своєї душі. Тепер, з висоти літ, своїм найріднішим: дідусеві, бабусі, татові, мамі – приносила б більше радісних хвилин.
  – Яка подія або Ваша участь у ній залишили найяскравіше враження?
  – Святкування 500-річчя козацтва в 1990 році, коли вже потужно піднімався український народ на боротьбу за свою державу. Незабутні картини: Запоріжжя, тисячі люду зі всіх регіонів України – Волині, Слобожанщини, Черкащини, Причорномор’я, Галичини... Море знамен, гербів, національних атрибутів. І захоплене: «Та ти поглянь, які хоругви!». Ця усвідомлена енергія нашої величі, історії, культури пропасти не могла і не пропаде. Україна як сильна держава утвердиться.
  – Ви зі своїм надійним другом і чоловіком паном Мироном виховали доньку-музиканта Наталію, маєте зятя – композитора, лауреата Шевченківської премії Юрія Ланюка, внука – політолога Євгена і маленьку правнучку Вірусю. Як Вам вдається у такому насиченому науковому і громадському житті знаходити час і місце для родини, залишатися берегинею домашнього вогнища і завжди бути такою елегантною та енергійною?
  – Любов – всеперемагаюча сила. Мої діти і внук живуть зараз окремо, але немає для мене більшої приємності, коли на свята, а то й без свят, вони всі збираються в нашому домі. Знаю, хто які страви любить, тож готую за їхніми смаками, а Мирон вносить гумористично-артистичний штрих у наше родинне коло.
  – Ваші побажання на Новий рік для себе, Політехніки, України?
  – Для себе – не втратити працездатності, для Політехніки – нових наукових здобутків, виграних грантів, публікацій у Scopus’ах, а для нашої України – нехай її землю і людей на ній освітлює високе мирне небо.
  – Хай здійсняться Ваші мрії!
  7.12.2016 рГлотов Володимир Миколайович нагороджений державною нагородою – почесним званням «Заслужений винахідник України».
  21-23.12.2016р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010105 «Геоінформаційні системи та технології» отримали:
  1. Андрухович Михайло Михайлович
  2. Басараб Марія Михайлівна
  3. Валило Богдан Степанович
  4. Водько Оксана Іванівна
  5. Женчук Андрій Ігорович
  6. Ковальчук Роман Валерійович
  7. Лайкун Любомир Юрійович
  8. Махалюк Віталій Степанович
  9. Олійник Василь Леонідович
  10. Пилипець Юрій Володимирович
  11. Пліщук Христина Михайлівна
  12. Сорока Олеся Вікторівна
  13. Штаба Інна Володимирівна
  14. Фітель Тарас Ількович

  Ступінь магістра за спеціальністю 8.08010106 «Фотограмметрія та дистанційне зондування» отримали:
  1. Васюхник Олександр Віталійович
  2. Волинський Дмитро Володимирович
  3. Гнятюк Павло Ігорович
  4. Гоблик Василь Васильович
  5. Кобринський Віктор Мирославович
  6. Лисович Василь Григорович
  7. Рега Роман Андрійович
  8. Рип’янський Олег Григорович
  9. Романчук Сергій Ігорович
  10. Сорока Дмитро Миколайович
  11. Стельмах Марія Ігорівна
  12. Тарасюк Сергій Павлович
  13. Телещук Юрій Олегович
  14. Шинкар Юрій Іванович
  29.11 – 31.12.2016р.Стажування науковців з Кракова
  Jankowicz Bogdan (Янковіч Богдан)
  13–23.12.2016 р. та 1-20.02.2017р.Стажування науковців з Кракова
  Stanislaw Bacior (Станіслав Баціор)
  Jacеk Gniadеk (Яцек Гніадек)
  Robert Szewczyk (Роберт Шевчик)
  1–28.02.2017 р.Стажування науковців з Кракова Boguslawa Kwoczynska (Богуслава Квочинська)
  Bartosz Mitka (Бартош Мітка)
  Izabela Piech (Ізабела Піех)
  6-19.02.2017 р.Стажування науковців з Любліна
  Andrzej Mazur (Анджей Мазур)
  Radomir Obroslak (Радомір Обросляк)
  15–28.02.2017 р.Стажування науковців з Любліна
  Roman Rybicki (Роман Рибіцкі)
  6.03–5.04.2017 р.Стажування науковців з Кракова
  Przemyslaw Baster (Пжемислав Бастер)
  12-14.06.2017 р.Випуск бакалаврів.
  Група ГІС-4:
  1 Багрій Роман Ігорович
  2 Баран Володимир Мирославович
  3 Бігун Іванна Михайлівна
  4 Діскаленко Наталія Володимирівна
  5 Карватка Дмитро Олегович
  6 Лемега Галина Вікторівна
  7 Лівошук Ірина Леонідівна
  8 Озарків Ігор Степанович
  9 Онуфрак Катерина Романівна
  10 Паштетник Оксана Тарасівна
  11 Радзій Ірина Сергіївна
  12 Томаш Олександра Вікторівна
  13 Фарилевич Остап Романович
  14 Шевчук Ольга Сергіївна
  15 Штангрет Роман Олегович
  16 Яворський Петро Мирославович
  17 Янчук Христина Ігорівна

  Група ФТМ-4:
  1 Гузь Дмитро Олександрович
  2 Карплюк Андрій Степанович
  3 Кіров Данило Євгенович
  4 Мота Михайло Ігорович
  5 Процюк Дмитро Іванович
  6 Рисак Василь Володимирович
  7 Рябчук Андрій Олександрович
  8 Стесович Тетяна Михайлівна
  9 Струк Назарій Богданович  Липня 2017 р.Навчальна практика студентів:
  Студенти 4-го курсу напрямків підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики: Глотов В.М.
  Технічне забезпечення практики: Ільків Т.Я, Шийка П. І., Четверіков Б.В.
  Студенти групи ГІС-4, які пройшли практику
  1. Бебчук Назарій Олегович
  2. Борщ Ангеліна Вікторівна
  3. Бяла Мирослава Степанівна
  4. Войтович Віталій Осипович
  5. Волоско Олег Богданович
  6. Волошинська Каріна Ігорівна
  7. Горяінова Ірина Юріївна
  8. Гринюк Христина Климівна
  9. Домбровська Світлана Володимирівна
  10. Дяченко Любов Олександрівна
  11. Дячишин Петро Володимирович
  12. Карабин Ольга Ігорівна
  13. Лаб’як Андрій Романович
  14. Лащенко Олександр Юрійович
  15. Нащоцький Тарас Ярославович
  16. Осейчук Юлія Володимирівна
  17. Пацуркевич Катерина Ростиславівна
  18. Породько Аніта Романівна
  19. Санницька Наталія Анатоліївна
  20. Строжук Михайло Володимирович
  21. Турчин Назар Юрійович
  22. Шаран Павло Ярославович
  23. Яцентюк Олександр Святославович
  Студенти групи ФТМ-4, які пройшли практику
  1. Агапітов Валентин Вікторович
  2. Борисюк Максим Юрійович
  3. Будь Дмитро Анатолійович
  4. Годинець Артем Юрійович
  5. Гойда Олександр Вікторович
  6. Івков Дмитро Миколайович
  7. Каландяк Іван Володимирович
  8. Липчей Богдан Олександрович
  9. Микитчин Олексій Іванович
  10. Мільчевич
  11. Микола Миколайович
  12. Оліщук Вадим Вікторович
  13. Похила Артем Віталійович
  14. Совира Назарій Ігорович
  15. Сорокін Василь Олексійович
  16. Тишківський Василь Володимирович
  17. Федічев Олександр Якович
  18. Цуканов Артур Русланович
  19. Школик Роман Васильович
  16.06.2017 р.Відбулось виїзне засідання кафедри в с. Раковець.
  (Фото і відеозвіт – Грицьків Н.З.)
  13.12.2017 р.Монографія: Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій: монографія / О.Л. Дорожинський, Х.В. Бурштинська, В.М. Глотов та ін. ; за ред. О. Дорожинського. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 400 с. – переможець конкурсу монографій, підручників, навчальних посібників та довідкових видань у номінації «Найкраща монографія»
  19-20.12.2017 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціальністю 193.05 Геоінформаційні системи та технології отримали:
  1. Бердар Федір Дмитрович
  2. Галочкін Максим Костянтинович
  3. Грицина Тетяна Володимирівна
  4. Довбиш Богдан Олегович
  5. Коровіцький Михайло Аркадійович
  6. Кравчук Юрій Вікторович
  7. Марко Олег Іванович
  8. Пелехан Лідія Михайлівна
  9. Тетерук Данило Леонідович
  10. Тимчишин Марія Орестівна
  11. Трачук Іван Миколайович
  12. Чепіль Руслана Юріївна

  Ступінь магістра за спеціальністю 193.06 Фотограмметрія та дистанційне зондування отримали:
  1. Бурбела (Гайдук) Ольга Миколаївна
  2. Заліщук Ігор Васильович
  3. Збишко Мирослав Васильович
  4. Кісь Юрій Андрійович
  5. Ковальчук Тарас Ігорович
  6. Матіїшин Володимир Романович
  7. Чичелюк Тарас Олександрович
  4.07.2018 р.В. о. завідувача кафедри призначено Процика М.Т.
  10.01.2018 р. Завідувачем кафедри призначено Глотова В.М.
  04.04.2018 р.Зараховано на посаду інженера Гуніну Аллу Вікторівну (у зв’язку із декретною відпусткою Яхторович О.В.)
  4-5.06.2018р.Студентка Бяла М.С. зайняла ІІІ місце в Міжнародному конкурсі студентських робіт Наукових студентських товариств, організованому Краківським Аграрним університетом (Польща).
  25-27.06.2018 р.Випуск бакалаврів.
  Група ГІС-4:
  1. Бебчук Назарій Олегович
  2. Борщ Ангеліна Вікторівна
  3. Бяла Мирослава Степанівна
  4. Войтович Віталій Осипович
  5. Волоско Олег Богданович
  6. Волошинська Каріна Ігорівна
  7. Горяінова Ірина Юріївна
  8. Гринюк Христина Климівна
  9. Домбровська Світлана Володимирівна
  10. Дяченко Любов Олександрівна
  11. Дячишин Петро Володимирович
  12. Карабин Ольга Ігорівна
  13. Лаб’як Андрій Романович
  14. Лащенко Олександр Юрійович
  15. Нащоцький Тарас Ярославович
  16. Парійчук (Осейчук) Юлія Володимирівна
  17. Пацуркевич Катерина Ростиславівна
  18. Породько Аніта Романівна
  19. Санницька Наталія Анатоліївна
  20. Строжук Михайло Володимирович
  21. Турчин Назар Юрійович
  22. Шаран Павло Ярославович
  23. Яцентюк Олександр Святославович

  ФТМ-4:
  1. Агапітов Валентин Вікторович
  2. Борисюк Максим Юрійович
  3. Будь Дмитро Анатолійович
  4. Годинець Артем Юрійович
  5. Івков Дмитро Миколайович
  6. Каландяк Іван Володимирович
  7. Липчей Богдан Олександрович
  8. Микитчин Олексій Іванович
  9. Мільчевич Микола Миколайович
  10. Оліщук Вадим Вікторович
  11. Похила Артем Віталійович
  12. Совира Назарій Ігорович
  13. Сорокін Василь Олексійович
  14. Струк Назарій Богданович
  Липень 2018 р.Навчальна практика студентів:
  Студенти 4-го курсу напрямків підготовки «Фотограмметрія та дистанційне зондування» та «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики: Глотов В.М., Грицьків Н.З., Шийка П. І.
  Студентка Авдасьова Лія Анатоліївна проходила навчальну практику в період 03.09.2018-15.09.2018р. у Природничому університеті м. Вроцлав (Польща)
  28.08.2018 р.Переведено на посаду асистента Марусаж Христину Іванівну (у зв’язку із декретною відпусткою Заяць І.В.)
  31.08.2018 р.Зараховано до аспірантури з відривом від виробництва за спеціальністю 05.24.01–Геодезія, фотограмметрія та геоінформатика:
  Галочкін Максим Костянтинович – науковий керівник Бурштинська Х.В.
  Кравчук Юрій Вікторович – науковий керівник Дорожинський О.Л.
  Серпень 2018 р.Співкерівництво дипломними роботами студентів за програмами подвійних дипломів у Вищій школі Нойбранденбурга (University of Applied Sciences)-Німеччина. Бурштинська Х.В. науковий співкерівник - студентки ІГДГ Насадик Т.
  28.09.2018 р.Зараховано на посаду інженера Шведова Валентина Вячеславовича.
  17.10.2018 р.Поновлено на посаду доцента Іванчука Олега Михайловича
  Жовтень 2018 р.Студентка Бяла М.С. заняла ІІІ місце в 76-й студентський науково-технічній конференції Національного університету "Львівська політехніка" (секція Геодезії)
  Грудень 2018р. стажування 2-х осіб: викладачі Природничого Університету в Любліні (Польща)
  доктор Барбара Совінська-Свіеркош (Barbara Sowin’ska-Swierkoz) та доктор Уршуля Броновіцка-Мельничук (Urszula Bronowicka-Mielniczuk).
  Лютий 2018р. стажування магістра Природничого Університету в Любліні (Польща): Жанна Штрек
  Виступи викладачів Природничого Університету в Любліні (Польща) на міжнародних наукових семінарах кафедри фотограмметрії та геоінформатики. 1) асистент Жанна Штрек Протокол № 02 (35) від 07.02.2018 р.)
  2) доктор Барбара Совінська-Свіеркош (Barbara Sowin’ska-Swierkoz) та доктор Уршуля Броновіцка-Мельничук (Urszula Bronowicka-Mielniczuk). (Протокол № 03 (41) від 20.12.2018 р.)
  18-19.12.2018 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціалізацією 193.05 Геоінформаційні системи і технології отримали:
  1. Баран Володимир Мирославович
  2. Бігун Іванна Михайлівна
  3. Діскаленко Наталія Володимирівна
  4. Карватка Дмитро Олегович
  5. Кіров Данило Євгенович
  6. Королік Ірина Сергіївна
  7. Овраменко Тарас Миколайович
  8. Онуфрак Катерина Романівна
  9. Пастернак Тарас Богданович
  10. Паштетник Оксана Тарасівна
  11. Рисак Василь Володимирович
  12. Руцька Любов Мар’янівна
  13. Стесович Тетяна Михайлівна
  14. Томаш Олександра Вікторівна
  15. Фарилевич Остап Романович
  16. Шевчук Ольга Сергіївна
  17. Штангрет Роман Олегович
  24.01.2019 р.Поновлено на посаду доцента Колба Ігоря Захаровича після навчання в докторантурі НУ «ЛП»
  21.01-07.02.2019р.Наукове стажування на кафедрі ФГІ наступних викладачів Природничого Університету в Любліні, Польща: - др. Уршуля Броновіцка-Мельничук - др. Барбара Совінська-Свіеркош 04.02-01.03.2019р. - Наукове стажування на кафедрі ФГІ викладачіа Природничого Університету в Любліні, Польща: - др. Данута Урбан 24.06-12.07.2019р. - Наукове стажування на кафедрі ФГІ наступних викладачів Технологічного Університету в м. Кошалін, Польща: - др. Марцін Ягода - др. Чеслав Сухоццкі
  19.06.2019 р.Корнієнко Олександра виступила на Міжнародній студентській конференції у Вищій школі м. Нойбранденбург (Німеччина) з доповіддю на тему"Методика визначення розливів нафти у Керченській протоці за різночасовими космічними знімками у ПП Erdas Imagine" (науковий керівник ст. викл., к.т.н. Четверіков Б.В.). ЇЇ доповідь посіла третє місце.
  24-26.06.2019 р.Випуск бакалаврів.
  Група ГІС-4:

  1 Авдасьова Лія Анатоліївна
  2 Александров Валентин Геннадійович
  3 Ващук Андрій Миколайович
  4 Гамків Дмитро-Святослав Федорович
  5 Герасимчук Радомир Вадимович
  6 Гречанюк Анна Миколаївна
  7 Дзюба Мар’яна Андріївна
  8 Заяць Ігор Михайлович
  9 Кіщак Ірина Ярославівна
  10 Коваль Ольга Василівна
  11 Крохмальний Юрій Богданович
  12 Куза Сергій Миколайович
  14 Репехович Степан Ігорович
  15 Романовський Андрій Дорійович
  16 Ронський Сергій Богданович
  17 Сеник Юрій Олегович
  18 Сікалов Олександр Максимович
  19 Смочко Марія-Данієла Василівна
  20 Хінціцький Олексій Володимирович
  Група ФТМ-4:

  1 Горбатов Артур Віталійович
  2 Дяченко Олександр Сергійович
  3 Іваневич Андрій Романович
  4 Матіас Антон Сергійович
  5 Мучило Маркіян Мар’янович
  6 Опришко Олег Романович
  7 Попов Михайло Віталійович
  8 Романюк Віта Михайлівна
  9 Сорока Максим Анатолійович
  10 Студенний Назарій Володимирович
  11 Сушанин Юрій Петрович
  12 Тарнавський Володимир Валерійович
  14 Цебак Андрій Анатолійович
  15 Чонка Михайло Едуардович
  16 Чохрій Богдан Іванович
  Липень 2019 р.Навчальна практика студентів:
  Студенти 4-го курсу напрямку підготовки «Геоінформаційні системи і технології» були скеровані для проходження практики в навчально-науковий геоінформаційний центр в смт. Східниця.
  Керівник практики групи ГІС-4: Глотов В.М., Грицьків Н.З., Шийка П. І.
  17.-20.09.2019 р. Відбулась 9-th International scientific-technical conference "Enviromental Engineering, Photogrammetry, Goinformatics - Modern Technologies and Development Perspectives" / 9-та Міжнародна науково-технічна конференція «Моніторинг довкілля, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку» (Люблін, Польща). З доповідями виступили:
  1. Chetverikov B., Babiy L., Protsyk M., Ilkiv T. Error estimation of orthotransformation of aerial images obtained from UAVs on the mountainous local site in the village Shidnytsya.
  2. Babiy Lyubov, Ovramenko Taras, Koval Olha. Design and analysis of the features of a tourist hiking trail on the territory of the Gorgan mountain range (Овраменко Т. М.).
  3. Protsyk Mykhailo, Babiy Lyubov, Porodko Anita. Experience of Lviv Polytechnic University in training bachelor and master students in the field of geodesy, photogrammetry and geomatics.
  4. Shepitchak Mykola, Babiy Lyubov, Hryniuk Khrystyna. Application of UAV survey for updating cartographic information of the resort Shidnytsya.
  5. Babiy Lyubov, Kolb Igor, Dychko Lubomyr. Мethod of collection of control points for georeferencing of aerial and space images (Дичко Л. В.).
  6. Burshtynska Khrystyna, Денис Юлія, Поліщук Богдан. Hydrological processes modeling using GIS (Галочкін М. К.).
  7. Burshtynska Khrystyna, Denys Yuliya, Polishchuk Bogdan. Monitoring of coniferous forest drying in Precarpathian region using remote sensing data (Петрик Ю. В.).
  8. Volodymyr Hlotov, Khrystyna Marusazh. Accuracy investigation of create points cloud with Faro Focus 3D S120 terrestrial laser scanner (Марусаж Х. І.).
  9. Kuzyk Z., Pasternak T. Complex thematic mapping using geographical maps, space images and statistical data (Пастернак Т. Б.).
  10. Ivanchuk O., Tumska O., Dorozhynska B., Dychko I. Automated generation of digital model of object micro surface from SEM stereo pair by area-based image matching.
  11. Tumska O., Ivanchuk O. Research of methods of classfication texture features digital SEM images micro surfaces objects and their segmentation.
  12. Hlotov Volodymyr, Hunina Alla. Study of the method for determination of digital camera focal length (Гуніна А. В.).
  13. Shevchuk Volodymyr, Korolik Iryna, Romanyshyn Tatiana. Monitoring of the plane displacements and landscape changes of the riverine area of the part of Dniester river.
  25.09.2019 р.Міжнародний науково-технічний семінар студентів і аспірантів Природничого університету (м. Люблін, Польща), кафедри ФГІ Інституту геодезії і Інституту сталого розвитку НУ "Львівська політехніка". Виступили з доповідями: - студенти Природничого університету (м. Люблін, Польща): Michal Maciąg, Klaudia Mazur, Adrian Macek, Dominika Binięda, Bartolomiej Klimek, Paulina Rybaczek, Angelika Sobczak, Weronika Kusek, Katarzyna Kryszak, Monika Bogusz, Krzysztof Kanios, Pawel Roczeń; - студенти і аспіранти каф. ФГІ ІГДГ: Юлія Петрик (аспірант), Ольга Балан (ФТМ-5), Ігор Заяць (ГІС-5); - студенти Інституту сталого розвитку: Соломія Мандрик, Аліна Боднарчук, Олександра Тесля.
  Листопад 2019 р.Опубліковано підручник Фотограмметрія та дистанційне зондування. Книга 1. Автор – Дорожинський О. Л.
  Розглянуто математичні основи фотограмметрії, наведено теорію аналітичного розв’язання класичних фотограмметричних задач. Викладено відомості про методи та алгоритми побудови фототріангуляційних мереж, зокрема з використанням даних GPS та INS. Велику увагу приділено сучасним методам отримання та опрацювання цифрових зображень. Важливе місце відводиться польовим роботам для фотограмметричних технологій, розглянуто способи дешифрування та прив’язки аерознімків.
  Для студентів ВНЗ з базового напряму “Геодезія та землеустрій”, а також для фахівців, аспірантів, студентів, які займаються питаннями геоінформатики, картографії, дистанційного зондування, моніторингу навколишнього середовища.
  Грудень 2019 р.Опубліковано навчальний посібник Авіаційне лазерне сканування. Автори – Бабушка А. В., Бурштинська Х. В.
  Розглянуто принципи авіаційного лазерного сканування, класифікацію лазерних сканерів, принцип роботи та системні компоненти авіаційного лазерного сканера. Описано принципи роботи лазерного віддалеміра, системи розгортки, сенсорів та системи позиціонування і орієнтування. Розглянуто методи синхронізації підсистем та методику калібрування авіаційних лазерних сканерів. Вказано основних виробників апаратури авіаційних топографічних та батиметричних лазерних сканерів. Окремий розділ стосується точності лазерного сканування, зокрема розглянуто вплив фізичних чинників. Також викладено основні підходи до опрацювання даних авіаційного лазерного сканування.
  17-18.12.2019 р.Відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт.
  Ступінь магістра за спеціалізацією 193.05 Геоінформаційні системи і технології отримали:
  1 Бебчук Назарій Олегович
  2 Борщ Ангеліна Вікторівна
  3 Бяла Мирослава Степанівна
  4 Войтович Віталій Осипович
  5 Волоско Олег Богданович
  6 Горяінова Ірина Юріївна
  7 Гринюк Христина Климівна
  8 Дячишин Петро Володимирович
  9 Лозинська Ольга Ігорівна
  10 Парійчук Юлія Володимирівна
  11 Породько Аніта Романівна
  12 Турчин Назар Юрійович
  13 Озарків Ігор Степанович

  Ступінь магістра за спеціалізацією 193.06 Фотограмметрія та дистанційне зондування отримали:
  1 Агапітов Валентин Вікторович
  2 Балан Ольга Ігорівна
  3 Борисюк Максим Юрійович
  4 Годинець Артем Юрійович
  5 Івков Дмитро Миколайович
  6 Липчей Богдан Олександрович
  7 Микитчин Олексій Іванович
  8 Оліщук Вадим Вікторович
  9 Панчук Вікторія Вікторівна
  10 Похила Артем Віталійович
  11 Совира Назарій Ігорович