Мова

Останні коментарі

  Науково-дослідна робота студентів

  Період з 1963 до 1989 рр.

  З самого заснування кафедри студентській науково-дослідній роботі надавали великої уваги. Впродовж всіх років існування кафедри ця робота проводилась дуже активно, студенти разом з керівниками працювали над актуальними і цікавими темами, виступали на семінарах та конференціях, кращі роботи подавались на Республіканські та Всесоюзні конкурси студенти неодноразово отримували призові місця та заохочувальні премії. В різні роки форми проведення студентської наукової роботи були різними, це залежало від політичного устрою країни, ідеології чи спрямування та загальної ситуації у вищій освіті.

  Центром студентської наукової активності був студентський науковий гурток, створений ще у складі об’єднаної кафедри «Геодезії та аерофотознімання». В різні роки він налічував від 20 до 100 студентів. Займаючись в гуртку, студенти працювали над різними науковими дослідженнями і виступали з доповідями на засіданнях, що проводились 3-5 разів впродовж навчального року. За результатами діяльності в гуртку роботи студентів кафедра рекомендувала до участі у загальноінститутській студентській науково-технічній конференції СНТК (на ті часи Національний університет «Львівська політехніка» мав назву Львівський політехнічний інститут), а кращі роботи на Республіканські та Всесоюзні конкурси.

  Для покращення якості дипломних робіт викладачі кафедри починали наукові дослідження із студентами ще з 4-го курсу. Пізніше, для того щоб активніше залучати студентів до наукової діяльності та підвищити її якість, в навчальні плани включали спеціальні дисципліни, зокрема «Експериментальні дослідження у фотограмметрії» (з 1980р.), «Основи наукових досліджень» (з 1986р.), «Автоматизація фотограмметричних процесів» (з 1986р.).

  У результаті вивчення наявних архівних матеріалів можна привести таку хронологію, що описує науково-дослідну роботу кращих студентів.

  1963р. Найактивнішими студентами, що займались в науковому гуртку були Тімушев Г.М. та Діденко В.П.

  1964р. Кращі виступи в гуртку та 22-ій СТНК: Старовойт І.П., Кундельський П.Ф., Царенко П.Т., Фединський В.С., Граждан С.Г., Зембіцький О.Ф., Найман І.Ш., Мельник В.М., Завальський В.Є.

  1967р. Науково-дослідні роботи студентів Мирцала Р.П. та Козіна В.П. відзначено ІІ премєю на Республіканському конкурсі.

  1969р. За результатами доповідей студентів на 27-й СТНК роботи студентів Витка Б.В., Курилова В.Л., Никифорова В.В., Науменка В. А. визнано кращими та представлено на обласний конкурс.

  1970р. На Республіканському конкурсі було відзначено кращі роботи студентів кафедри Оскоріпа М.С. – ІІ премія, Сембратовича Р.А. – ІІІ премія. Крім того на Всесоюзний конкурс представлено роботи Ольшанського О.П., Дереха З.Д., Кокоуліна Л.М. Роботу Дереха З.Д. на цьому конкурсі відмічено грамотою та грошовою премією.

  1971р. Студенти Малюга Б.Ф., Єнгаличева О.Х. та Пастернак Г.Г. отримали почесні грамоти за виступи на 29-й СНТК, а роботу Руських В.В. подано на Всесоюзний конкурс.

  1972р. роботи студентів Нисевича Я.М., Строгуша С.М., Судакова Є.І., Пузанової Н.Б. рекомендовано на Всесоюзний та Республіканський конкурси. Крім того, студентів Руських В.В. та Ігнатчук О.М. нагороджено дипломами та грамотами.

  В березні 1973р. за участь в 31-й СТНК студенти Подопригора О.Г. та Годубяк П.М. отримали дипломи І ступеня, Кіт М.І. отримала диплом ІІ ступеня, а студенти Яремус М.М. та Руських В.В. отримали грошові премії. Роботи студентів Руських В.В., Пузанової Н.Б. та Савущака М.В. рекомендовано на Республіканський конкурс.

  У 1974р. на 32-й СТНК доповіді студентів Кіт М.І. та Гурського О.Ф. оцінено як відмінні і нагороджено дипломами І та ІІ ступенів. На Всесоюзний конкурс представлено роботи студентів Вархоляка Р.І., Кіт М.І., Подопригори О.Г. та Чепака Р.М. У результаті студентів Кіт М.І. та Вархоляк Р.І. нагороджено дипломами Республіканського конкурсу.

  У 1975р. за результатами поданих робіт та доповідей студентів на 33-й СНТК студенти Рудюк М.О. та Литвинюк В.П. отримали дипломи, а студента Легезу А.І. нагороджено грамотою.

  Роботи студентів Ольховського О.Г. та Швеця І.В. представлено на Республіканський конкурс.

  У 1977р. робота Сенюти Я.Й. удостоєна диплома І-го ступеня на 35-й СНТК, роботу Хоміка В.В. нагороджено грошовою премією. Роботи Стрия І.Г. та Мекензіна І.Л. подано на Республіканський конкурс.

  У 1978р. за результатами доповідей студентів на 36-й СНТК роботи студентів Кучми Я.С., Ткаченка О.Ю., Попова Г.Г., Бондарєва В.Ю., Федорової С.В. відмічено дипломами та грошовими преміями, а роботи студентів Бриня М.Я., Сенюти Я. Й., Кучми Я.С., Ткаченка О.Ю. подано на Республіканський конкурс.

  У 1983р. за результатами Республіканського конкурсу кращих студентських робіт робота Єдунова О.В. отримала диплом І-го ступеня, а керівник Бурштинська Х.В. нагороджена грамотами ЦК ЛКСМУ та МінОсвіти УРСР.

  У 1984р. за результатами 42-ї СНТК кращими визнано роботи Гавриша Ю.М., Ігнатова І.А., а на Республіканський конкурс представлено роботи Дряпоченка Є.В., Музики М.В., Породіної Л.В. В результаті роботи студентів Дряпоченка Є.В. та Музики М.В. відзначено заохочувальними дипломами, а роботу Дряпоченка Є.В. подякою на Всесоюзному конкурсі.

  У 1985р. за результатами 43-ї СНТК роботи студентів Копиріна Д.О., Філіппової О.С., Сокаля І.Є., Гаврилюка О.С. та Рудої Ч.А. визнано кращими, а роботи студентів Бабія П.В., Джек Л.І. та Філіппової О.С. представлено на Республіканський конкурс кращих студентських робіт. В результаті робота Бабія П.В. отримала диплом І-го ступеня.

  У 1986р. на Республіканський конкурс робіт подано роботи студентів Горного М.В. та Москаленко В.В.

  У 1987р. на Республіканський конкурс представлено роботи студентів Пеленської З.О., Абрамовича О.М. та Поремскої М.П. (Ляшук) В результаті робота Пеленської З.О. отримала диплом ІІІ-го ступеня, а роботи Абрамовича О.М. та Поремскої М.П. (Ляшук) нагороджено грамотами.

  У 1988р. на Республіканський конкурс представлено роботи студентів Агачиної Л.В., Абрамовича О.М., Пишко Н.Б.

  У 1989р. на Республіканському конкурсі роботу студента Андрушківа І.М. нагороджено диплом І ступеня, а роботу студента Чмира І.М. грошовою премією.

  У 1990р. на Республіканський конкурс представлено роботи Карпінцова С.В., Єршова А.Г. та Бурак С.Р.

  У 1991р. на Республіканський конкурс представлено роботу Кутової Г.В., яка в результаті отримала заохочувальну грамоту.

  Крім того, упродовж всіх років студентів активно залучали до виконання держбюджетних та госпдоговірних тематик наукових досліджень, які виконували на кафедрі.

  Зазирнувши в історію, можна навести деякі приклади такої діяльності.

  У 1964 році проводилась фотограмметрична науково-дослідна експедиція на виконання держбюджетної теми «Комбіноване використання наземного та повітряного знімання» і в складі експедиції брав участь студент Федорцов А.Д. У 1965 році кафедра проводила аерофотогеодезичну науково-дослідну експедицію з виконання держбюджетної теми «Розробка методів польових аерофотогеодезичних робіт для крупномасштабного картографування». У складі експедиції брала участь студентка Беручанц Л.А., а в 1967 при продовженні цих досліджень брав участь студент Кордуба Ю.Г., який виконував функції старшого лаборанта експедиції. В 1965 році в роботах з госпдоговірної теми «Розробка методики наземного стереофотограмметричного знімання відкритих гірничих виробок при видобуванні самородної сірки» приймали участь студенти Бур’ян М.М., Чижаньков О.І., Найман І.Ш.

  У 1974р. студенти Подопригора О.Г. та Годубяк П.М., а у 1975р. Іванчук О.М. та Курдюков В.О. брали участь у науково-дослідній роботі кафедри за темою «Розробка методики побудови планувальної сітки з метою складання проекту планування меліорованих земель під бавовну». У 1974р. студенти Рудюк М.О., Пташник В.Я. брали участь в науково-дослідній роботі кафедри по темі «Дослідження по застосуванню ЕОМ та стереофотограмметричного методу для геолого-маркшейдерської документації гірничих робіт при відкритій розробці родовищ». У 1974р. студент Пташник В.Я. брав участь в науково-дослідній роботі кафедри за темою «Розробка методики та впровадження наземного стереофотограмметричного знімання кар’єрів». У 1976р. Фарович І.М. брав участь в науково-дослідній роботі кафедри за темою «Вдосконалення методики аерофотогеодезичних робіт, що виконуються для меліоративного будівництва в напівзакритій місцевості».

  Сучасний стан науково-дослідної роботи студентів

  Сьогоднішні науково-дослідній роботі студентів на кафедрі надають великої уваги.

  Студенти ІV-го року навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) та студенти І-го року навчання (освітньо-кваліфікаційний рівень магістр) з початку навчального року виконують науково-дослідну роботу, заплановану навчальними планами (дисципліни «Методологія наукових досліджень» та «Дослідницькі методи фотограмметрії, геоінформатики та дистанційного зондування». В кінці осіннього та весняного семестру кафедра проводить наукові семінари, на яких з доповідями виступають всі студенти.

  Щороку відбуваються засідання кафедральної секції студентської науково-технічної конференції, на якій заслуховують доповіді студентів. Переможці рекомендуються для представлення доповідей на підсумковому засіданні конференції інституту геодезії. Роботи студентів кафедри регулярно займають призові місця на цій конференції.

  У 2002р. за результатами 60-ї СНТК студент Бойко П.М. отримав диплом за перше місце, а студент Степанов А.П. диплом за друге місце.

  У 2006р. за результатами 64-ї СНТК студент Бабушка А.В. отримав диплом за друге місце, а студент Симулик М.М. диплом за третє місце.

  У 2007р. за результатами 65-ї СНТК студент Смагленко І.А. отримав диплом за друге місце.

  У 2008р. за результатами 66-ї СНТК студент Старик С.В. отримав диплом за перше місце, а студентка Мудріна Н.М. диплом за третє місце.

  Цього ж року за результатами конкурсу «Фонд В. Пінчука – соціальні ініціативи» в рамках Всеукраїнської Стипендіальної програми «Завтра UA» студент Хрупін І.В. отримав іменну стипендію.

  У 2009р. за результатами 67-ї СНТК студент Маланій О.В. отримав диплом за перше місце.

  У 2010р. за результатами 68-ї СНТК студентка Долинська І.В. отримала диплом за друге місце.

  У 2011р. за результатами 69-ї СНТК студентка Дронова А.О. отримала диплом за перше місце. Студент Старик С.В. пройшов до ІІ туру конкурсу за Всеукраїнською Стипендіальною програмою «Завтра UA».

  У 2012р. за результатами 70-ї СНТК студентка Марусаж Х.І. отримала диплом за перше місце, а студентка Гуніна А.В. диплом за друге місце.

  З січня 2010 року на кафедрі з метою активізації наукової роботи студентів оголошено 2 конкурси студентських наукових робіт. Засновником одного конкурсу є Українське товариство фотограмметрії та дистанційного зондування. Другого – ТзОВ «Тудор». Конкурси проводяться 2 рази на рік кожного навчального семестру.

  Починаючи з весняного семестру 2009/2010 навчального року, до науково-дослідної роботи залучено всіх студентів 3-4 курсів груп ГІС та ФТМ в межах самостійної роботи. Визначено тематику та призначено наукових консультантів груп. До цієї роботи залучено аспірантів кафедри.

  Студенти беруть участь у інших конкурсах, в тому числі і загальнонаціональному конкурсі в рамках програми «Завтра.UA», регулярно приймають участь у міжнародних науково-технічних конференціях, що проводяться на кафедрі, а також інших науково-технічних конференціях.

  У 2013р. за результатами 71-ї СНТК Роботи студентів кафедри зайняли І місце (Мовчко Леся) та ІІІ місце (Доскіч Софія).

  Ці роботи були направлені на участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2013/2014р. до базового вищого навчального закладу за напрямком «Геодезія, картографія та землевпорядкування»(ДонНТУ).

  У 2014 р. за результатами 72-ї СНТК робота студентки Мадяр Юдіти зайняла І місце. Ця робота була направлена на участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015р. Успішно пройшла ІІ тур і приймала участь в ІІІ-му.

  У 2015 р. за результатами 73-ї СНТК Роботи студентів зайняли І місце (Лайкун Л. Ю.) і ІІ місце (Пилипець Ю.В.)

  У 2017 р. за результатами 75-ї СНТК робота студентки Радзій І. отримала 1 місце. Ця робота була направлена на участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2014/2015р. Успішно пройшла ІІ тур і приймала участь в ІІІ-му.

  Ці роботи були направлені на участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2015/2016р. Успішно пройшли ІІ тур і приймали участь в ІІІ-му.

  У 2018 р. за результатами 78-ї СНТК робота студентки Бялої М. отримала 3 місце.

   

  Категорії новин

  Майбутні події

  There are no upcoming Події at this time.

  Календар новин

  Березень 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Лют    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Опитування

  Оцініть сайт Інституту геодезії

  Переглянути результати

  Loading ... Loading ...

  Свята

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Курс валют

  Вакансії

  Робота геодезист, землевпорядник, маркшейдер, фотограмметрист, картограф , робота
  jooble