Мова

Останні коментарі

  Персональний склад

    
  Народився 18 вересня 1954 року в Львові. У 1981 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Аерофотогеодезія». Працює на кафедрі з 1981 року.
  Основний напрямок наукової діяльності «Прикладна фотограмметрія та її застосування у кінематичних процесах».
  З 1982 по 1992 роки приймав участь у госпдоговірних темах кафедри які проводилися у високогірних районах Таджикистану, Казахстані, Башкірії та регіонах Сибіру.
  У 1990 році захистив кандидатську дисертацію «Розробка та дослідження способів визначення елементів внутрішнього орієнтування фототеодолітних камер» (науковий керівник проф. Фінковський В.Я.)
  Протягом останніх 25 років виконував аерознімання на територіях України та Таджикистану.
  З 1993 по 2005 роки проводив підготовку курсантів військового Інституту та льотнознімальні практики.
  Приймав участь у науково-дослідних експедиціях в Антарктиду в 2002, 2003 та 2005 роках, де очолював топографо-геодезичні загони які виконували складання великомасштабних планів наземним цифровим стереофотограмметричним методом островів Аргентинського архіпелагу прилеглих до Української антарктичної станції ім. ак.Вернадського, а також вели спостереження за острівними льодовиками з метою моніторинга їх поверхні.
  В останні 15 років був відповідальним виконавцем держбюджетних науково-дослідних робіт «Теоретико-технологічні дослідження з цифрової фотограмметрії та її застосування в управлінні територіями», «Моделювання геодинамічних та фотограмметричних проблем: актуалізація цифрових моделей об’єктів за даними аерокосмічного знімання», «Теоретико-методологічні основи фотограмметричного моніторингу берегових та льодовикових процесів в Антарктиді», керівником госпдоговірних науково-дослідницьких робіт «Визначення кількісних параметрів острівних льодовиків та великомасштабне картографування в районі станції Академік Вернадський цифровим фототеодолітним методом» та бере участь у виконанні науково-дослідної госпдоговірної теми «Визначення та прогноз просторових деформацій і напружень інженерних споруд Теребля-Рікської ГЕС».
  У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Методи навігаційно-цифрової фотограмметрії при дослідженні кінематичних процесів».
  Автор понад 165 наукових і навчально-методичних праць. Автор і співавтор 11 патентів України на винаходи. Лауреат Державної премії України. Нагороджений відзнакою «Почесний винахідник України»
  Народилася 2 грудня 1940 р. У 1992 р. у родині службовців. Закінчила Львівський політехнічний інститут з відзнакою в 1961році. Два роки працювала викладачем геодезії у технікумі гідромеліорації і електрифікації сільського господарства. З 1963р. працює у Львівській політехніці, спочатку на посаді асистента, згодом ст. викладача і доцента. В аспірантурі навчалась в 1968-1971рр. В 1973р. захистила кандидатську дисертацію, в 2003-докторську на тему: «Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картографічними даними. На посаді професора кафедри з 2001р., у 2004р. отримала вчене звання професора кафедри. Висококваліфікований науковець, методист, автор понад 120 науково-технічних та методичних праць, підручника «Аерофотографія» (1999р.), посібника в співавторстві із Станкевичем С.А. «Аерокосмічні знімальні системи (2010р.) з міністерським грифом, «Енциклопедичного геодезичного словника» (2000р.), монографії «Безпилотные авиационные комплексы» (2012р.) та Державного стандарту з аерокосмічного знімання (1994р.).
  Основний напрям наукових досліджень, пов'язаний з побудовою цифрової моделі місцевості за аерокосмічними знімками, з дистанційним зондуванням Землі та геоінформаційними системами. За цією тематикою захищено докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та карто метричними даними». Виступала на престижних міжнародних конгресах і форумах Відень (1996р.), Амстердам (2000р), Оттава (2004р.). Під її керівництвом захищено дві кандидатські дисертації, керує науковою роботою трьох аспірантів. Виконувала держбюджетну тему «Теорія і методика фотограмметричного моніторингу природних явищ з вираженим кінематичним характером» (2006-2007р.р); «Теоретико-експериментальні засади побудови кадастрових систем для моніторингу рекреаційних територій на базі дистанційного зондування та ГІС-технологій (2010-2012рр.). Брала участь у розробці міжнародного проекту «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки» (2008-2009р.р.)
  Член Вченої ради інституту геодезії, член спеціалізованої вченої ради Д 35.052.13, експерт ВАК МОН України. Голова Товариства «Просвіта» НУ «Львівська політехніка».
  Відзначена урядовими та міністерськими нагородами: Відмінник освіти України (2000р.), Почесна грамота Верховної Ради України (2004р.), Почесні грамоти Міністерства освіти, Орден княгині Ольги.
  Народився 4 лютого 1941 р. в м.Жешуві, Польща.
  Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1962 році і отримав диплом інженера-аерофотогеодезиста. Кандидатську дисертацію захистив у Львівській політехніці в 1972 р. на тему: «Вирівнювання кутових елементів орієнтування аерознімків при побудові мереж аерофототріангуляції». Науковим керівником роботи був професор Фінковський Віктор Якович.
  В 1978 році отримав наукове звання доцента по кафедрі аерофотогеодезії. Докторську дисертацію захистив у Львівській політехніці в 1988 році на тему: «Теорія і технологія аналітичної фотограмметрії в автоматизованих геологічних комплексах і системах». В 1990 році отримав наукове звання професора.
  Після закінчення навчання на геодезичному факультеті Політехніки працював інженером-геодезистом в підприємстві «Енергомережпроект» (1962-1963). З 1963 року працює у Львівському політехнічному інституті на кафедрі аерофотогеодезії, займаючи посади від асистента до професора, завідувача кафедри. Тому вся його наукова та навчальна робота пов’язана з Львівською політехнікою. Посаду асистента обіймав в роках 1963-1967, пізніше навчався в аспірантурі (1967-1970). Потім асистент кафедри (1970-1973), старший викладач (1973-1978), доцент (1978-1990), а далі професор, завідувач кафедри.
  Окрім праці у Львівській політехніці працював на посаді професора кафедри геодезії Львівського сільськогосподарського інституту (1993-1995), завідувачем кафедри геодезії і кадастру Рівненського інституту водного господарства (1997-1999).
  З 2000 р. тісно спрацює з Аграрним університетом в Кракові (Польща).
  В 1978-1990 роках проводив інтенсивно наукові дослідження з використання методів фотограмметрії в геології, геофізиці, гідрогеології, організовував і брав безпосередню участь в польових роботах в горах Паміру і Тянь-Шаню.
  Опублікував більше 180 наукових праць, в тому числі три монографії, 7 підручників. Праці стосуються фотограмметрії, дистанційного зондування, кадастру, геоінформатики, картографії. До найважливіших належать підручники українською мовою «Основи фотограмметрії», «Фотограмметрія», «Аналітична та цифрова фотограмметрія», польською мовою підручники «Podstawy fotogrametrii» (2003) та «Fotogrametria» (2009), «Геодезичний енциклопедичний словник» (2001), монографія «Integrated system for surveillance of disasters area», University of Gawle, Sweden, 2000.
  Активно проводить міжнародну діяльність.
  За його ініціативи заключені угоди про співпрацю з університетами Австрії, Польщі, Чехії, Швейцарії Швеції, Німеччини. Проводиться обмін студентськими групами, організовано довготривале стажування викладачів кафедри за кордоном. О.Дорожинський проходив наукове стажування в Шведській геодезичній службі в 1994 році. Приймав участь і виступав з науковими доповідями на багатьох міжнародних конгресах, симпозіумах і конференціях, зокрема на конгресах Міжнародного фотограмметричного товариства (1994, 2000, 2004), конференціях Міжнародного картографічного товариства (1995. 1997, 1999, 2003, 2005 ). Є членом на редакційних колегій трьох наукових журналів: «Вісник геодезії і картографії», збірник «Сучасні досягнення геодезичних науки та виробництва», збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання».
  За час багаторічної професійної праці виконував багато функцій, в тому числі з 1995 року обраний Президентом Українського товариства з фотограмметрії та дистанційного зондування, призначений членом експертної ради ВАК України (1993-1996 і 2000-2006), членом Державної комісії з геоінформатики при Кабінеті міністрів України, Головою комісії з питань науки у Львівській політехніці (1996-2000), членом Вченої ради Львівської політехніки, членом Вченої ради Інституту геодезії Львівської політехніки, членом Вченої ради із захисту докторських дисертацій у Львівській політехніці.
  Під його керівництвом захищено дві докторські дисертації та 9 кандидатських дисертацій. Був офіційним опонентом біля 30-дисертацій, в тому числі 3-х докторських робіт в Росії, 1-докторської і 2-х кандидатських дисертацій в Польщі.
  В 1999 році виступив ініціатором проведення Міжнародної конференції «Кадастр, фотограмметрія і геоінформатика – сучасний стан і перспективи розвитку», яка з того часу систематично проводиться почергово – один раз у Львові, наступна в Кракові.
  В 2007-2009 роках приймав участь в Міжнародному проекті «Культурний ландшафт» в рамках Європейської програми INTERREG/CADSES. В 2009 році організував Міжнародну конференцію, присвячену цій тематиці у Львівській політехніці за участю представників з 10-ти країн.
  Наукова і педагогічна праця відзначена нагородами, в т.ч. одна золота медаль дві срібних і дві бронзові медалі ВДНГ СРСР. Має звання Заслужений геодезист СРСР, Заслужений геодезист України, Відмінник освіти України та інші.
  Нагороджений медаллю Міністерства освіти і науки Польщі за багаторічну плідну співпрацю з польськими університетами.
  Народився 22 лютого 1954 року у м.Борислав Львівської області. У 1976 році закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю "Аерофотогеодезія" З листопада 1976 року по 1979 рік навчався в аспірантурі Львівського політехнічного інституту. Працює на кафедрі з грудня 1979 року.
  У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему : "Методи оперативного фотограмметричного опрацювання знімків, отриманих на растрових електронних мікроскопах" (науковий керівник професор В.Я.Фінковський)
  У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему: "Теоретичні та методологічні основи просторового моделювання мікроповерхонь об’єктів за даними цифрової рем-фотограмметрії" (науковий консультант професор О.Л.Дорожинський)
  Автор понад 60 наукових і навчально методичних праць
  04.08.1970 року народження.
  Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1991 році за спеціальністю «Аерофотогеодезія»
  В 1991-1994 роках навчався в аспірантурі з відривом від виробництва.
  З 1995 року – викладач кафедри Аерофотогеодезії.
  З 2003 року – доцент кафедри Фотограмметрії і геоінформатики.
  В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Аналітична фототріангуляція при відомих координатах центрів проекцій аерофотознімків» . В 2008 році отримав вчене звання «доцент».
  Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць.
  Напрямок наукової діяльності «Методи аерокосмічного знімання та фотограмметричні технології в дослідженні культурного ландшафту. Розробка та впровадження геоінформаційних систем в галузі екології, туризму та рекреації».
  З 2015 року є докторантом кафедри фотограмметрії та геоінформатики.
  Народився 09.03.1961 р. У 1987 р. закінчив з відзнакою Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Аерофотогеодезія». Працює на кафедрі з 1987 р.
  Основний напрямок наукової діяльності: «Дистанційний моніторинг рекреаційних, техногенно та антропогенно порушених територій».
  У 2012 р. захистив кандидацьку дисертацію на тему: «Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів» (науковий керівник – д.т.н., професор Дорожинський О. Л.).
  Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць. Є членом науково-методичної комісії базового напрямку «Геодезія, картографія та землеустрій». Співавтор галузевих стандартів вищої освіти та їх варіативних частин із спеціальностей «Геоінформаційні системи і технології», «Фотограмметрія та дистанційне зондування».
  Народився 1.02.1984р. З 2001 року навчався у Військовому інституті ім. П.Сагайдачного Національного університету «Львівська політехніка». У 2004 році перевівся в Інститут геодезії Львівської політехніки, який закінчив у 2007 році, як магістр за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології». Працює на кафедрі фотограмметрії та геоінформатики з 2007 р., спочатку як інженер кафедри, а з 2009р. залучався до викладацької роботи за сумісництвом на посаді асистента, а з 2012/2013 н.р. – асистент кафедри на повну ставку. У 2016 році обраний на посаду старшого викладача кафедри. Веде заняття з дисциплін, що стосуються фотограмметрії, геоінформатики, дистанційного зондування. Завершив роботу над кандидатською дисертацією, яку захистив у грудні 2015 року, а вже у лютому 2016 року отримав вчений ступінь кандидата технічних наук. Основний напрямок наукової діяльності: «Методи опрацювання аерокосмічних та картографічних матеріалів для картографування об’єктів історичного середовища». В 2011-2013 рр. активно працював в Міжнародному проекті за програмою ТЕМПУС, учасник декількох наукових семінарів цього проекту. Також приймав участь у держбюджетній науково-дослідній роботі кафедри із скороченою назвою «ДБ ГІС». Автор 81-ї наукової та навчально-методичної праці. Систематично приймає участь у підготовці до друку наукових геодезичних журналів, що видаються у Львівській політехніці. Є постійним членом організаційних комітетів Міжнародних конференцій та членом редакційної колегії науково-технічного збірника «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». Сертифікував 4 навчальні дисципліни у віртуальному навчальному середовищі: «ГІС і бази даних. Частина 1», «ГІС і бази даних. Частина 2», "Геоінформаційний аналіз", "Методи та алгоритми комп'ютерної обробки геоданих". З 2016 року співпрацює з керівництвом історико-культурного заповідника «Брестська фортеця», яке видає створену під його керівництвом історичну карту фортеці основану на інтерпретації архівного аерознімка 1944 року. З жовтня по грудень 2017 року проводив посилені тренінг-курси з роботи в MapInfo Professional для студентів Інституту геодезії, про проходження яких видано відповідні скртифікати. З 2018 року викладає англійською мовою дисципліну «ГІС і бази даних. Частина 2». Є членом товариств Фотограмметрії та дистанційного зондування і Західного геодезичного товариства. 29 вересня 2016 року на ІІІ-у з’їзді Українського товариства геодезії і картографії обраний віце-президентом товариства з організаційних питань.
  Народився 29.01.1984р. У 2006р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології». Працює на кафедрі з 2009р. З 2008 року очолює Колегію та первинну профспілкову організацію студентів і аспірантів.
  У 2015 році захистив кандидатську дисертацію. Основний напрямок наукової діяльності: «Методи та технології моніторингу лісів за цифровими зображеннями місцевості»
  Автор понад 10 наукових і навчально-методичних праць.
  Народився 2 червня 1968 р. У 1992 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Аерофотогеодезія». Працює на кафедрі з 1992 р., на посаді старшого викладача – з 2005 р. Викладає дисципліни фотограмметричного і геоінформаційного спрямування. Основний напрямок наукових досліджень: «Аерокосмічні методи в управлінні природними ресурсами». Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць.
  Впродовж 1997-1998 рр. проходив стажування у Науково-дослідному інституті геодезії, топографії і картографії, (м. Прага, Чехія) з метою підвищення кваліфікації та ознайомлення з графічною програмною системою MicroStation, програмними пакетами DIKAT і MicroGEOS, веденням географічних інформаційних систем і кадастру нерухомостей у Чеській Республіці.
  В 2004 році завершив навчання в аспірантурі без відриву від виробництва за спеціальністю «Картографія і фотограмметрія».
  З 2004 р. як спеціаліст у галузі фотограмметрії співпрацює з фірмами ТМСЕ (Краків, Польща) і «ТуДор» (Львів, Україна).
  З 2005 р. виконує обов’язки секретаря Державної екзаменаційної комісії, відповідає за профорієнтаційну роботу на кафедрі. З 2007 р. відповідає за співпрацю кафедри з Інститутом дистанційного навчання (екстернат) та з Центром тестування і діагностики знань.
  Брав участь у виконанні держбюджетної теми «Моделювання геодинамічних та фотограмметричних проблем: узагальнена референцна модель місяця, актуалізація цифрових моделей об’єктів за даними аерокосмічного знімання» (2002-2004 рр.), та в міжнародному проекті «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки» (2007-2009 рр.)
  Маючи аматорський хист до малювання є дизайнером відзнак Інституту геодезії, серед яких: Почесна відзнака імені професора А.Л. Островського, Почесна відзнака «Медаль УТГК», відзнака УТГК «Відмінник геодезії і картографії». Є автором логотипу кафедри і пам’ятних значків до галузевих конференцій.
  Народилась 07.07.1970р.
  У 1992 р. отримала диплом з відзнакою Національного Університету «Львівська політехніка» за спеціальністю інженера-аерофотогеодезиста.
  Впродовж 1996-1997 р. навчалась в Королівському Технологічному Інституту у Стокгольмі (Швеція). Після закінчення навчання отримала диплом магістра із земельного менеджменту.
  Працює на кафедрі з 1997 р.
  Основний напрямок наукової діяльності: «Геоінформаційний моніториннг природних ландшафтів на базі використання матеріалів ДЗЗ»
  Автор понад 25 наукових і навчально-методичних праць. З 2009 р. відповідає за науково-дослідну роботу студентів на кафедрі. Брала участь в міжнародному проекті «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки» (2007-2009 рр.). З 2010 по 2013 рік активно працювала в проекті Темпус 511322-2010-1-SE-TEMPUS-JPCR «Геоінформаційні технології для сталого розвитку в країнах східного сусідства»
  Народилась 28.01.1965 р. У 1987 р. закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Аерофотогеодезія». Захист диплому відбувся німецькою мовою.
  1987-1990 рр. – навчання в аспірантурі.
  З 1990 р.- працювала інженером НДЛ-22, з 1993 р.– інженером кафедри.
  У 1997 р. пройшла стажування у Віденському технічному університеті.
  З 1998 р. працює викладачем кафедри фотограмметрії та геоінформатики на посаді асистента кафедри. Основні напрямки наукової діяльності – цифрове моделювання рельєфу, цифрове картографування територій, моделювання наземних об’єктів засобами цифрової фотограмметрії, ортофототрансформування.
  Автор понад 25 наукових, навчально-методичних публікацій та доповідей. Переклала з німецької на українську мову та опублікувала підручник К.Крауса «Фотограмметрія» (2001 р.). Виконала переклад термінів на німецьку мову для Стандартів вищої освіти із спеціальностей «Фотограмметрія», «Геоінформаційні системи і технології» та Українського геодезичного енциклопедичного словника.
  Учасник конгресів ISPRS та Міжнародних наукових конференцій (м. Відень, 1996 р., м. Амстердам, 2000 р., м. Берлін, 2001 р., м. Прага, 2011 р.). Член Міжнародного комітету з фотограмметрії та архітектури CIPA.
  Щороку проводила літні навчальні практики.
  Нагороджена дипломом ім. Е.Долежаля (м. Відень) та дипломом Академії сухопутних військ ім. П.Сагайдачного за наукову діяльність в царині геоінформатики.
  Член Товариства «Просвіта» НУ «Львівська політехніка».
  Народився 18.08.1984р. У 2006р. закінчив кафедру «Фотограмметрії та геоінформатики» Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології». Працює на кафедрі з 2012р.
  Основний напрямок наукової діяльності: «Моніторинг гідрологічних явищ та руслових процесів рік на території Українських Карпат».
  З 2007 по 2010 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва.
  У 2011р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання» (науковий керівник – д.т.н., професор Бурштинська Х. В.).
  Автор понад 12 наукових і навчально-методичних праць.
  Народився 14.11.1983р. У 2006р. закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Фотограмметрія». Працює на кафедрі з 2009р.
  Основний напрямок наукової діяльності: «Використання даних авіаційного лазерного сканування для дослідження об’єктів земної поверхні»
  З 2010р. аспірант заочної форми навчання. Залучався до роботи асистента за штатним сумісництвом. У грудні 2015 року захистив кандидатську дисертацію і з 2016 року обраний на посаду асистента кафедри.
  Автор понад 10 наукових і навчально-методичних праць.
  Народилася 26.07.1991 р.
  У 2013 р. закінчила з відзнакою Національний університет «Львівська політехніка» та здобула кваліфікацію інженера-дослідника з геоінформаційних систем і технологій.
  Впродовж грудня 2013р.-січня 2017р. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва (науковий керівник – д.т.н., професор Глотов В.М.).
  Працює на кафедрі з вересня 2016 р. на посаді інженера, з 2018 р. на посаді асистента.
  Напрямок дисертаційних досліджень пов'язаний з розробкою методики комплексного дослідження змін поверхневих об’ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя.
  Автор 11 наукових та навчально-методичних праць. Співавтор 1 патенту на корисну модель.
  Народився 25.12.1972р. У 1995р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «аерофотогеодезія». Працює на кафедрі з 1995р.
  З 1998 року працює за сумісництвом на посаді асистента.
  На даний час займає посаду провідного спеціаліста, а також є матеріально-відповідальний на кафедрі.
  З 2007 по 2011рр. навчався в аспірантурі, є автором понад 15 наукових та навчально-методичних праць. Основний напрямком наукової діяльності є: «Розробка методів і технологій цифрової стереофотограмметрії з близьких віддалей».
  Відповідальний за охорону праці та протипожежну безпеку на кафедрі.
  Народилася 02.10.1958р. У 1981р. закінчила з відзнакою геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Прикладна геодезія». Працює на кафедрі з 2004р.
  Залучається до роботи на посаді асистента за штатним сумісництвом. Бере участь у розроблені методичних вказівок
  Народилася 27.07.1966р. У 1992р. закінчила Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Аерофотогеодезія». Працює на кафедрі з 1992р. лаборантом.
  З 1997р. інженер.
  З 2009р. інженер ІІ категорії.
  Народився 01.03.1960р. У 1988р. закінчив Дрогобицький педуніверситет ім. І.Франка за спеціальністю «Вчитель загальнотехнічних дисциплін і фізики». Працює на кафедрі з 2012р. Відповідає за організацію і проведення навчальних та виробничих практик.
  Народилася 18.06.1992 р. У 2013 р. закінчила з відзнакою Національний університет «Львівська політехніка» та здобула кваліфікацію інженера дослідника з геоінформаційних систем і технологій, за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології».
  З грудня 2014 р. навчається в аспірантурі з відривом від виробництва на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія. Тема дисертаційної роботи: «Розроблення та аналіз технології складання великомасштабних топографічних планів із застосуванням безпілотних літальних апаратів» (науковий керівник – д.т.н., професор Глотов В. М.).
  Автор 5 наукових та навчально-методичних праць. Виступала з кількома доповідями на міжнародних наукових конференціях.