Мова

Останні коментарі

  Персональний склад

    
  д.т.н., проф., завідувач кафедри ВГА
  д.т.н., професор кафедри ВГА, директор Інституту геодезії
  к.т.н., доц., доцент кафедри ВГА, декан Інституту геодезії
  к.т.н., доц., доцент кафедри ВГА, заст. завідувача кафедри ВГА
  д.т.н., проф., професор кафедри ВГА
  д.т.н., проф., професор кафедри ВГА
  к.т.н., доц., доцент кафедри ВГА

  Народився 24 липня 1954 року.

  Закінчив Львівський політехнічний інститут, факультет геодезії за спеціальністю «астрономо-геодезія» у 1977 році. Впродовж 1987–90 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі Теорії математичного опрацювання геодезичних вимірювань. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію «Визначення параметрів обертання Землі та їх похідних за результатами лазерних спостережень ШСЗ [Текст] : дис... канд. техн. наук:05.24.01 / Цюпак Ігор Михайлович; Державний ун-т «Львівська політехніка». —Л., 2000. — 223 арк. — арк. 139-147». Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Мещеряков Герман Олексійович, Державний університет «Львівська політехніка». З 20.12.2013 р. по 19.12.2016 р. – докторантура НУ «Львівська політехніка».

  З 1977 по 1981 рр. працював інженером і старшим інженером у відділі інженерних вишукувань українського проектного інституту «Укрколгосппроект» (Львівська філія). Упродовж 1981–1987 рр. працював інженером і молодшим науковим співробітником НДЛ-57 при кафедрі Теорії математичного опрацювання геодезичних вимірювань Львівської політехніки. З 1990 року асистент кафедри вищої геодезії та астрономії, з 1997 р. – старший викладач, а з 2001 р. – доцент.

  Нагороди та відзнаки
  Грамота від Державної служби геодезії, картографії та кадастру (2009 р.)
  Відзнака Українського товариства геодезії і картографії «За заслуги в геодезії і картографії» III ступеня (2010 р.), II ступеня – 2014 р.

  Курси, які викладає:
  • Космічна геодезія,
  • Супутникова геодезія та сферична астрономія, частина 2,
  • Сферична астрономія, частина 1,
  • Космічна геодинаміка,
  • Основи супутникової навігації.

  Наукові інтереси
  • Метрологічні дослідження вимірювань довжин ліній наземними методами і супутниковими технологіями,
  • Визначення перевищень та нормальних висот з опрацювання результатів GNSS спостережень (GNSS-нівелювання).

  Опублікував понад 90 наукових праць.

  Контакти
  i_tsyupak@meta.ua, ihor.m.tsiupak@lp.edu.ua
  к.ф-м.н., доц., доцент кафедри ВГА

  Народилася 18 травня у1961 році в м. Рогатин, Івано-Франківської обл.

  Закінчила фізичний факультет Львівського університету імені Івана Франка спеціалізація астрофізика (1983). 1983-1996рр – аспірантка, молодший науковий спеціаліст кафедри теоретичної фізики Львівського університету імені Івана Франка. З 1996 до 2001 – асистент, доцент кафедри астрофізики Львівського університету імені Івана Франка. З 2002 року – доцент кафедри Вищої геодезії та астрономії, Національного університету «Львівська політехніка». 2009-2012рр – докторантура на кафедрі Вищої геодезії та астрономії, інженерної геодезії Національного університету «Львівська політехніка».

  Тема докторської дисертації – «Вплив іоносфери та методи її врахування в задачах координатного забезпечення» - спеціальність 05.24.01 ˝Геодезія, фотограмметрія та картографія˝.

  Науково-педагогічна діяльність.
  Основні курси:
  Супутникова геодезія та сферична астрономія
  Основи космічного моніторингу Землі
  Інтелектуальна власність

  Керівництво магістерськими дослідженнями.

  -Дослідила та визначила параметри загасання фраунгоферових ліній сонячної атмосфери.
  -Розробила метод врахування впливу іоносфери в задачах координатного забезпечення та програмне забезпечення для регулярного обчислення параметрів іоносфери за даними супутникових вимірювань для використання на перманентній станції SULP.
  -Розробила теоретичні положення і практичні рекомендації щодо вирішення науково-прикладної проблеми впливу іоносфери в задачах координатного забезпечення на основі технології безперервного її моніторингу з використанням радіосигналів навігаційних супутникових систем в реальному масштабі часу.

  2004-2003, 2008-2010 – наукове стажування у Центрі космічних досліджень Польської Академії Наук (Польща, м. Варшава).
  2004-2005 – науково-методичне стажування у Технічному університеті (Латвія, м. Рига).

  Член редколегії наукового збірника Scientific Journal of RTU: Geomatics (Латвія).
  Голова міської громадської організації «Львівське Астрономічне Товариство».
  Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2007).

  Наукові інтереси: сонячно-земні зв’язки, Глобальні Навігаційні Супутникові Системи, фізика іоносфери, математичне моделювання, історія астрономії.

  Наукові дослідження опубліковані у понад 60 наукових праць, захищено у декількох патентах.
  к.т.н., асистент кафедри ВГА
  к.т.н., асистент кафедри ВГА

  Народився 25 березня 1989 року.

  У 2011 році завершив навчання у Національному університеті ,,Львівська політехніка” отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Геодезія» та здобув кваліфікацію магістра з геодезії, картографії та землевпорядкування.

  2006–2010 Львівська державна фінансова академія (Львів, Україна). Отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та здобув кваліфікацію бакалавра з фінансів.

  2011–2014 Інститут геодезії, Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна). Навчався в аспірантурі з відривом від виробництва при кафедрі Вищої геодезії та астрономії.

  Тематика наукових досліджень: дослідження геодезичного моніторингу деформацій інженерних споруд паливно-енергетичного комплексу. У червні 2015 року захистив кандидатську дисертацію «Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій».

  Основні результати, отримані за темою досліджень, містяться у 31 публікації, зокрема 25 за останні п'ять років (2 наукові статті в закордонних виданнях, 10 наукових статей у фахових журналах та 13 статей в збірниках матеріалів конференцій).

  Впродовж останніх п'яти років брав участь у 20 міжнародних науково-технічних конференціях та симпозіумах, з яких: 12 в Україні, 2 в Німеччині, 5 в Польщі та 1 в Болгарії. Також приймав участь 3-х міжнародних науково-навчальних тренінгах та стажуваннях (Казахстан – Усть-Каменогорськ; Чехія – Прага; Швейцарія – Геербруг). Впродовж березня-квітня 2018 року Савчин І.Р. проводив сезонні наукові досліджень у складі 23-ої Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський" (Аргентинські о-ви, Антарктида).

  Брав участь у виконанні 11-ох науково-дослідних робіт, а саме:
  за державним замовленням: "Розроблення системи геодезичного моніторингу деформацій інженерних споруд паливно-енергетичного комплексу" (ДЗ/153-2016);
  за замовленням закордонних установ: "Execution of service activities for installation of permanent deformation monitoring system and joint GNSS and PSDM data processing" (1437/2013-2015);
  за госпдоговорами: "Дністровська ГАЕС. Визначення горизонтальні переміщень пунктів опорної геодезичної мережі методом GPS" (0431/2013, 0468/2014, 0497/2015, 0550/2016, 0561/2017); "Субпідрядні роботи зі складання технічної документації на встановлення автоматизованої системи контролю просторових зміщень гідротехнічних споруд Усть-Каменогорської та Шульбінської ГЕС" (317-416/2013/0464); Спостереження за зміщеннями інженерних споруд Тереблє-Ріцької ГЕС (0479/2014-2015, 0529/2016-2017); "Створення мережі референцних станцій глобальних навігаційних супутникових систем на територію України" (773/84-Г/2017).

  Виконував налаштовування та запуск (в 2013 році) та тестування (в 2016 році) автоматизованих систем моніторингу деформацій Дніпровської Середньодніпровської, Дністровської-1, та Канівської ГЕС, а також виконував рекогностувальні роботи (в 2013 році) на Усть-Каменогорській та Шульбінській ГЕС (обидві в Казахстані).

  В даний час бере активну участь у роботі навчально-наукової лабораторії «Опрацювання супутникових вимірів», яка з допомогою програмного забезпечення Leica GNSS Spider та Bernese GPS Software проводить збір супутникових даних із перманентних станцій розташованих на території Західної України, попередній аналіз якості супутникових даних; опрацювання результатів вимірів; визначає точні координати станцій, швидкості їх зміни, тропосферні та іоносферні затримки; проводить побудови регіональних моделей тропосфери та іоносфери тощо.

  Для потреб роботи у режимі реального часу лабораторія надає користувачам мережеві диференційні поправки та поправки від окремих базових станцій. Подальший розвиток та збільшення кількості базових ГНСС-станцій дасть можливість забезпечити користувачів мережевими диференційними поправками та поправками від окремих базових станцій, не тільки у Західному регіоні, а і на всій території України.

  В 2015 році Савчин І.Р. став лауреатом премії обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації Львівської області. За результатами наукової діяльності в 2016 році Савчин І.Р. здобув звання "Кращий молодий науковець року" інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка".

  Із 2016 року Савчин І.Р. є головою Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених інституту геодезії Національного університету "Львівська політехніка", а також засновником та секретарем міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених "GeoTerrace".

  Контакти
  Телефон: 097-14-37-858
  E-mail: savchyn.ih@gmail.com
  к.т.н., асистент кафедри ВГА

  Народився 18 серпня 1989 року.

  У 2011 р завершив навчання в магістратурі Національного університету "Львівська політехіка" на кафедрі вищої геодезії та астрономії, отримав диплом з відзнакою за спеціалізацією "Космічна геодезія" З 2011 р по 2014 р навчався у аспірантурі при кафедрі вищої геодезії та астрономії. У 2016 р отримав науковий ступінь кандидата технічних наук, захистивши дисертацію на тему "Застосування наземних та супутникових даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі" за спеціальністю Геодезія, фотограмметрія та картографія.

  Професійна діяльність: з 2015 р працює на кафедрі вищої геодезії та астрономії на посаді викладача.

  Викладає Супутникову геодезію та сферичну астрономію, Основи вищої геодезії, Основи фізичної геодезії, Фізичну геодезію.

  Наукові інтереси: Дослідження фігури планет та їх гравітаційного поля та їх зміни в часі, Математичне моделювання.

  Є автором 10 наукових та методичних праць

  Контакти:
  email: yurii.o.lukianchenko@lpnu.ua
  асистент кафедри ВГА, заступник завідувача кафедри вищої геодезії та астрономії Інституту геодезії Національного університету ,,Львівська політехніка”.

  Народився 3 грудня 1990 року

  У 2012 році завершив навчання у Національному університеті ,,Львівська політехніка” (кафедра вищої геодезії та астрономії) і здобув ступінь магістра геодезії. Цього ж року поступив в аспірантуру. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему ,,Апроксимація регіонального гравітаційного поля неортогональними функціями”. Працює в університеті з 2016 р. З 2017 – заступник завідувача кафедри.

  Курси, які викладає:
   Референцні системи в геодезії
   Інформаційні GNSS - ресурси
   Системи координат і висот

  Наукові інтереси
  Визначення фігури та зовнішнього гравітаційного поля Землі, Дослідження впливу іоносферної затримки на результати GPS – вимірів

  Опубліковано понад 20 наукових та науково-методичних праць

  Контакти
  вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 615
  Tел. +38 (032) 258-27-04
  E-mail: teojuman@gmail.com
  асистент кафедри ВГА

  Народилася 30 вересня 1992 року

  У 2014 році завершила навчання у Національному університеті ,,Львівська політехніка” (кафедра фотограмметрії та геоінформатики) і здобула кваліфікацію інженера-дослідника з геоінформаційних систем і технологій. Цього ж року поступила в аспірантуру. Працює в університеті з 2018 р.

  Викладає курси:
   Супутникові системи і технології

  Наукові інтереси: Згущення ITRF/ETRF в національних масштабах та дослідження горизонтальних рухів земної кори за GNSS вимірами.

  Опубліковано понад 15 наукових та науково-методичних праць

  Контакти
  вул. Карпінського 6, 79013, Львів; 2-й корпус, кімната 615
  Tел. +38 (032) 258-27-04
  E-mail: sofiia.v.doskich@lpnu.ua

   

  Категорії новин

  Майбутні події

  There are no upcoming Події at this time.

  Календар новин

  Березень 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Лют    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Опитування

  Які враження щодо початку навчального року?

  Переглянути результати

  Loading ... Loading ...

  Свята

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Курс валют

  Вакансії

  Робота геодезист, землевпорядник, маркшейдер, фотограмметрист, картограф , робота
  jooble