Home » Кафедри » Кафедра геодезії » Науково-дослідна робота » Науково-дослідна робота студентів » Студентська науково-технічна конференція № 67 (2009 рік) секція КГ

Мова

Останні коментарі

  Студентська науково-технічна конференція № 67 (2009 рік) секція КГ

  У жовтні 2009 року на кафедрі геодезії проходила 67-а студентська науково-технічна конференція зі студентами 1, 2 та 3 кусів Інституту геодезії. Студентські доповіді заслуховувались на чотирох засіданнях.

  1 засідання – 12 жовтня, о 14:15, в ауд. 509 (ІІ н.к.).
  2 засідання – 13 жовтня, о 08:30, в ауд. 509 (ІІ н.к.).
  3 засідання – 14 жовтня, о 10:20, в ауд. 510 (ІІ н.к.).
  4 засідання – 16 жовтня, о 10:20, в ауд. 510 (ІІ н.к.).

  У роботі конференції прийняло участь:
  12 жовтня: в загальному 59 чоловік, із яких 3 викладачі кафедри геодезії і 56 студентів першого курсу Інституту геодезії.
  13 жовтня: в загальному 42 чоловік, із яких 3 викладачі кафедри геодезії і 39 студентів першого курсу Інституту геодезії.
  14 жовтня: в загальному 54 чоловік, із яких 6 викладачі кафедри геодезії і 48 студентів другого курсу Інституту геодезії.
  16 жовтня: в загальному 69 чоловік, із яких 2 викладачі кафедри геодезії і 67 студентів другого курсу Інституту геодезії.

  На першому засіданні 12 жовтняпрограмою конференціїна потоці 1-го курсу ІГ були заслухано 3 доповіді студентів Інституту геодезії.

  № п/п

  Назва доповіді

  Студент(и)

  Науковий(і) керівник(и)

  Наявність презентації

  Доповіді рекомендовані на підсумкову інст. конф.

  Прізвище,
  ім’я

  Група

  Посада

  Прізвище,
  ініціали

  Історія розвитку геодезичної науки

  Кварцяна Н.

  ГД-24

  Проф.

  Мороз О.І.

  Ні

  Доцент

  Тартачинська З.Р.

  Марка, репер, знак – носії геодезичних вимірів

  Тучапський В.,
  Збожна В.

  ГД-14

  Асист.

  Віват А.Й.

  Так

  Молоденcький М.С. – засновник нових напрямів в області геодезії та геофізики

  Дронь Н.-А.

  ГД-14

  Ст. викл.

  Ярема Н.П.

  Ні

  На другому засіданні 13 жовтня програмою конференції на потоці 1-го курсу ІГ були заслухано 2 доповіді студентів Інституту геодезії.

  № п/п

  Назва доповіді

  Студент(и)

  Науковий(і) керівник(и)

  Наявність презентації

  Доповіді рекомендовані на підсумкову інст. конф.

  Прізвище,
  ім’я

  Група

  Посада

  Прізвище,
  ініціали

  Геодезична дуга Струве

  Дзева М.,
  Доскіч С.

  ГД-12

  Асист.

  Віват А.Й.

  Так

  Видатний картограф Герард Меркатор

  Старовецький А.

  ГД-12

  Асист.

  Тарнавський В.Л.

  Ні

  На третьому засіданні 14 жовтня програмою конференції на потоці 2-го курсу ІГ були заслухано 4 доповіді студентів Інституту геодезії.

  № п/п

  Назва доповіді

  Студент(и)

  Науковий(і) керівник(и)

  Наявність презентації

  Доповіді рекомендовані на підсумкову інст. конф.

  Прізвище,
  ім’я

  Група

  Посада

  Прізвище,
  ініціали

  Використання сучасної геодезичної техніки для контролю встановлення обертових печей

  Ярина Н.

  ЗМК-42

  Проф.

  Шевченко Т.Г.

  Ні

  Деякі випадки розв’язання геодезичних задач на місцевості

  Ганжа Ю.,
  Качур В.

  ГД-25

  Доцент

  Тартачинська З.Р.

  Так

  Асист.

  Приступа О.Д.

  Порівняння точності геометричного і
  тригонометричного нівелювання

  Джуман Б.

  ГД-3

  Доцент

  Літинський В.О.

  Так

  +

  Оцінка точності полігонометричних ходів

  Наливайко І.

  ГД-3

  Так

  На четвертому засіданні 16 жовтня програмою конференції на потоці 2-го курсу ІГ були заслухано 3 доповіді студентів Інституту геодезії.

  № п/п

  Назва доповіді

  Студент(и)

  Науковий(і) керівник(и)

  Наявність презентації

  Доповіді рекомендовані на підсумкову інст. конф.

  Прізвище,
  ім’я

  Група

  Посада

  Прізвище,
  ініціали

  Дослідження впливу похибки візування

  Федорів І.,
  Ящук І.

  ЗМК-32

  Доцент

  Літинський В.О.

  Так

  Ст. викл.

  Покотило І.Я.

  Порівняння точності визначення координат пункта за результатами оберненої багаторазової кутової та лінійної засічки

  Баландюк А.,
  Смелянець О.

  ЗМК-3

  Доцент

  Гарасимчук І.Ф.

  Так

  Аналіз технологічних можливостей сучасних наземних лазерних сканерів

  Баландюк А.

  ЗМК-3

  Проф.

  Тревого І.С.

  Так