Home » Кафедри » Кафедра геодезії » Науково-дослідна робота » Науково-дослідна робота студентів » Студентська науково-технічна конференція № 66 (2008 рік) секція КГ

Мова

Останні коментарі

  Студентська науково-технічна конференція № 66 (2008 рік) секція КГ

  У жовтні 2008 року на кафедрі геодезії проходила 66-а студентська науково-технічна конференція зі студентами 1, 2 та 3 кусів Інституту геодезії. Студентські доповіді заслуховувались на двох засіданнях.

  1 засідання – 15 жовтня, о 10:20, в ауд. 214 (ІV н.к.).
  2 засідання – 16 жовтня, о 10:20, в ауд. 509 (ІІ н.к.).

  У роботі конференції прийняло участь:
  15 жовтня: в загальному 105 чоловік, із яких 3 викладачі кафедри геодезії і 102 студенти першого курсу Інституту геодезії.
  16 жовтня: в загальному 87 чоловіки, 6 викладачів кафедри геодезії і 81 студент другого та третього курсів Інституту геодезії.

  На першому засіданні 15 жовтня програмою конференції на потоці 1-го курсу ІГ були заслухано 2 доповіді студентів Інституту геодезії.

  № п/п

  Прізвище, ім’я,
  по-батькові студента, група

  Тема доповіді

  Прізвище, ім’я,
  по-батькові наукового керівника, посада

  Пацула З.,
  ГД-13
  Історія розвитку геодезії Тарнавський
  Володимир
  Левкович, асист.
  Жук Д.,
  ГД-12
  Про видатного вченого Карла Фрідріха Гауса Ярема
  Наталія
  Петрівна, асист.

  На другому засіданні 16 жовтня програмою конференціїна потоці 2-го курсу ІГ були заслухано 6 доповідей студентів Інституту геодезії.

  № п/п

  Прізвище, ім’я,
  по-батькові студента, група

  Тема доповіді

  Прізвище, ім’я,
  по-батькові наукового керівника, посада

  Жупан О. Порівняння точності отримання координат полігонометричних ходів прокладених Theo 010 і Sokkia 620 Літинський
  Володимир
  Осипович, доц.
  Васенько Н.,
  Матвієнко Л.,
  Мартинюк,
  Брек М.
  Порівняння ходів геометричного нівелювання ІІІ кл, та тригонометричного нівелювання Літинський
  Володимир
  Осипович, доц.
  Пашко О.,
  ГД-22
  До питання дослідження точності геометричного нівелювання Кіселик
  Оксана
  Володимирівна, асист.
  Баландюк А.,
  ГД-21
  Сучасні електронні тахеометри, аналіз точності і технічних можливостей Тревого
  Ігор
  Севірович, проф.
  Старик С.,
  Романюк В.,
  Лукянченко Ю.,
  ГД-33
  Повторне нівелювання мережі Домініка Зброжека – першої нівелірної мережі міста Львова Колгунов
  Валерій
  Михайлович, ст.викл.
  Дронова А.,
  ГД-32
  Побудова еталонного полігону наземними геодезичними методами Островський
  Аполлінарій
  Львович, проф.

  Всі теми доповідей, заслухані на підсекції кафедри геодезії, відповідають тематиці кафедри та профілю спеціальності.

  Конференція ухвалила:

  1. За підсумками кафедрального засідання конференції рекомендувати доповідь “Повторне нівелювання мережі Домініка Зброжека – першої нівелірної мережі міста Львова” Старик С., Романюк В., Лукянченко Ю., для участі на підсумковому засіданні конференції Інституту геодезії;
  2. Подякувати учасникам 66-ї студентської науково-технічної конференції за активну участь в її проведенні.