Home » Кафедри » Кафедра геодезії » Персональний склад

Мова

Останні коментарі

  Персональний склад

  Закінчив геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) за спеціальністю “Прикладна геодезія” (1981). Працює на кафедрі з 1982 р. 2007-2012 рр. – завідувач кафедри геодезії та геоінформатики Львівського національного аграрного університету (м. Дубляни). 2012-2015 рр. докторант НУ «ЛП». Від 29.12.2015 р. – завідувач кафедри.

  Основний напрямок наукової діяльності: “Дослідження та розробка методів підвищення точності та ефективності врахування атмосферних впливів на геодезичні виміри”.

  Автор 93 наукових та 69 методичних праць, 1 авторського свідоцтва, 7 патентів на винахід, 6 патентів на корисну модель та співавтор 4-х посібників.

  Почесний геодезист України (2008).

  Нагороджений:
  • Почесною грамотою ДУ “Львівська політехніка”.
  • Дипломом НУ “Львівська політехніка”.
  • Грамотою Головного управління земельних ресурсів у Львівській області.
  • Почесною грамотою Міносвіти України.
  • Почесною грамотою Всеукраїнської громадської організації “Спілка землевпорядників України”.
  • Почесною грамотою “Львівської обласної державної адміністрації”.


  Logo_WikiLP
  Заслужений працівник освіти України (2009)
  Член колегії Держгеокадастру України (2014)

  Закінчив геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Астрономогеодезія” (1961). Працює на кафедрі з 1966 р.

  Основні напрямки наукової діяльності: “Створення міських геодезичних мереж”; “Дослідження точності світло-віддалемірних і GPS-вимірювань”; “Створення еталонних базисів і полігонів для метрологічної атестації світловіддалемірів і GPS-приймачів”.

  Автор 425 наукових та 55 методичних праць, 12 монографій, 8 авторських свідоцтва і патентів на винаходи.

  Отличник геодезии и картографи СССР (1989)
  Почесний геодезист України.
  Відмінник освіти України (2004).
  Почесне звання “Кращий керівник року”.
  Президент Українського товариства геодезії й картографії (з 2001).
  Член державної кваліфікаційної комісії з сертифікації кадрів (2012).

  Нагороджений:
  • Почесною відзнакою “Медаль УТГК”.
  • Медаллю “20 років незалежності України”.
  • Медаллю “15 років ЗСУ”.
  • Медаллю “За заслуги в геодезії та картографії” І-го, ІІ-го і ІІІ-го ступенів.
  • Почесною відзнакою імені професора А. Л. Островського.
  • Почесною відзнакою імені професора В. І. Лучицького.
  • Відзнакою імені професора М. Г. Відуєва.
  • Zlota odznaka honorowa SGP (Польща).
  • Medal “Amigo societas” (Польща).
  • Медаль Аграрного університету (Польща).
  • Грамотою Міністерства освіти та науки України.
  • Грамотою Міністерства охорони навколишнього природного середовища.
  • Грамотою Укргеодезкартографії.
  • Грамотою профспілок України.
  • Грамотою Національного університету «Львівська політехніка».
  • Грамотою Університету прикладних наук (м. Нойбранденбург, Німеччина).


  Logo_WikiLP
  Закінчив ЛПІ в 1979 р. Після закінчення працював в галузевій науково-дослідній лабораторії ГНДЛ-18 НУ “Львівська політехніка” на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. Працює на кафедрі з 2011 р.

  Основний напрямок наукової діяльності: “Дослідження деформацій інженерних споруд гідротехнічних об'єктів”.

  Автор 26 наукових праць.

  Нагороджений:
  • Почесною грамотою Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

  Закінчив геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Інженерна геодезія” (1967). Працює на кафедрі з 1976 р.

  Основний напрямок наукової діяльності: “Вплив електромагнітних полів на геодезичні вимірювання”.

  Автор 108 наукових та 55 методичних праць, 2 словників, 5 навчальних посібників, 6 винаходів та 5 патентів.
  Почесний геодезист України.

  Нагороджений:
  • Почесною грамотою Львівської політехніки (2002).
  • Медаллю “За заслуги в геодезії та картографії” І ступеня;
  • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.


  Logo_WikiLP
  Закінчила геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Прикладна геодезія” (1989). Працює на кафедрі з 1994 р.

  Основні напрямки наукової діяльності: “Побудова геоїда і поля аномалії сили ваги за даними супутникової альтиметрії”, “Геодезичний моніторинг навколишнього середовища”.

  Автор 35 наукових та 25 методичних праць, 1 підручника, 2 навчальних посібників, 2 нарисів.

  Почесний геодезист України (2011)
  Почесний землевпорядник України (2008)

  Нагороджена:
  • Почесною грамотою Головного управління геодезії, картографії та кадастру (2001).
  • Почесною грамотою Державної служби геодезії, картографії і кадастру (2009).
  • Грамотою Чернігівського обласного головного управління земельних ресурсів (2007).
  • Грамотою НУ “Львівська політехніка”(2011).


  Logo_WikiLP
  Закінчив геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Астрономогеодезія” (1991). Працює на кафедрі з 1995 р. З 2000 по 2003 р. – заступник директора студмістечка НУ “ЛП”. З 2004 по 2008 р. – начальник Навчально-геодезичного полігону в м.Бережани З 2008 р. знову на кафедрі.

  Основний напрямок наукової діяльності: “Дослідження впливу та врахування рефракції в геодезичних вимірах”.

  Автор 25 наукових та 8 методичних праць.
  Закінчив геодезичний факультет Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю “Фотограмметрія” (2001). Працює на кафедрі з 2002 р.

  Основний напрямок наукової діяльності: “Врахування вертикальної рефракції при вимірюваннях сучасними геодезичними приладами”.

  Автор 22 наукових і 17 методичних праць, співавтор 3 нарисів, 1 підручника.

  Нагороджений:
  • Дипломами Університету (2009, 2011, 2019).


  Logo_WikiLP
  Закінчила Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (2004). Працює на кафедрі з 2008 р.

  Основний напрямок наукової діяльності: “Розроблення та дослідження способів контролю встановлення вузлів великогабаритного обладнання електронними геодезичними приладами”.

  Автор 15 наукових та 5 методичних праць і 4 патентів на винахід.

  Logo_WikiLP
  Закінчив геодезичний факультет Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю “Інженерна геодезія” (2010). Працює на кафедрі з 2014 р.

  Основний напрямок наукової діяльності: “Моделювання гравітаційного поля Землі”.

  Автор 12 наукових праць.
  Заступник декана з виховної, організаційно-господарської діяльності
  Секретар Вченої ради інституту геодезії

  Закінчив Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю землевпорядкування та кадастр (2011). Працює на кафедрі з 2014 року.

  Основний напрямок наукової діяльності: “Дослідження геодинаміки земної кори Європи за результатами ГНСС-спостережень”.

  Автор 9 наукових праць, співавтор монографії.
  Закінчила електромеханічний факультет ЛПІ за спеціальністю “Світлотехніка та джерела світла” (1985). Працює у Львівській політехніці з 1979 р. Працює на кафедрі з 1995 року.

  Нагороджена:
  • Почесною грамотою Головного управління геодезії, картографії і кадастру.
  • Грамотою НУ “Львівська політехніка”.
  Закінчила геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Інженерна геодезія” (1986). Працює на кафедрі з 1979 року.
  Закінчила геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Інженерна геодезія” (1983 р.). Працює на кафедрі з 1978 р.
  Закінчив геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Інженерна геодезія” (1993 р.). Працює на кафедрі з 1989 р.
  Закінчив геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Інженерна геодезія” (1991 р.). Працює на кафедрі з 1988 р.
  Науковий керівник – О. І. Мороз

  Закінчила Інститут геодезії Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр” (2014 р.).

  Основний напрямок наукової діяльності: «Розробка методів нівелювання для оцінки ризиків, прогнозування інтенсивності перебігу екологічних процесів».

  Автор 3 статтей.
  Науковий керівник – І. С. Тревого

  Доцент кафедри вищої геодезії і астрономії, Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка»

  Закінчив геодезичний факультет ЛПІ за спеціальністю “Астрономогеодезія” (1977). працює в університеті з 1981р., а на кафедрі вищої геодезії і астрономії – з 1990 р. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Визначення параметрів обертання Землі та їх похідних за результатами лазерних спостережень ШСЗ” (2000). Захистив докторську дисертацію на тему “Метрологічне забезпечення лінійних геодезичних вимірів із застосуванням супутникових технологій” (2016). Здобувач кафедри геодезії з 2015 р.

  Основні напрямки наукових досліджень:
  • Метрологічні дослідження в геодезії із застосуванням супутникових методів.
  • Дослідження змін координат полюса і нерівномірності добового обертання Землі, їх моделювання та геофізична інтерпретація.
  • Дослідження часових змін земної системи координат та зв’язку між геоцентричною і локальними система-ми координат.
  Науковий керівник – І. С. Тревого

  Доцент кафедри геодезії Дніпропетровського Національного гірничого університету

  Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю гірничий інженер маркшейдер (1986-1993), Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет” за спеціальністю інженер землевпорядник (2009-11). Захистив кандидатську дисертацію “Ймовірно-статистична оцінка просторового моделювання тривимірних об’єктів” (1998).

  Результати оцінювання роботи викладачів кафедри

  2015/2016 н.р.